Leesbaarheid:

Hbo-professionals: wat is de kern van jouw vak?

In de ggz en andere sectoren werken veel (post-)hbo-opgeleide hulpverleners om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Deze professionals werken onder veel verschillende namen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen bij cliënten, verwijzers, werkgevers en professionals onderling.

De verenigingen LV POH-GGZ, NBTP, NVRG, NVVS, VGCt en VVP hebben SiRM de opdracht gegeven een verkenning uit te voeren. In dit project wordt in kaart gebracht:

  • Welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen.
  • In hoeverre er door onduidelijkheid in benamingen en taken van deze professionals problemen worden ervaren.
  • Op welke manier er eventueel meer duidelijkheid kan worden aangebracht.

Om meer zicht te krijgen op welke (post-)hbo-professionals er werkzaam zijn, welke rol zij spelen in het werkveld, wat hun opleidingsachtergrond is en wat de kern van hun vak is, nodigen we je uit om jouw ervaringen en achtergrond te delen via deze vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Invullen kan tot en met 25 september.

Ga naar de vragenlijst