Leesbaarheid:

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar

Vanaf 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Aftrekbare opleidingskosten die je in 2021 betaalt, mag je nog aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.

In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 2022 een subsidie van maximaal € 1000,- per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze subsidie heeft het STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Vanaf 1 maart 2022 kan dit STAP-budget worden aangevraagd bij het UWV.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register bij met opleidingen waarvoor mensen het STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen voor scholing van opleiders die in het STAP-scholingsregister staan. Op dit moment kunnen de verenigingen aangesloten bij P3NL niet in het scholingsregister worden opgenomen. P3NL is met de aangesloten verenigingen aan het uitzoeken hoe de bij- en nascholingsactiviteiten van de verenigingen opgenomen kunnen worden in het STAP-scholingsregister.

Zie voor meer informatie:

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

https://www.stapvooropleiders.nl/