Leesbaarheid:

Boek 'binnen de buitenkant'

Herstelondersteunende zorg bij psychische kwetsbaarheid

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Wat gebeurde er in hun leven? Wat gaat er nu beter en is dat mede toe te schrijven aan de herstelbevorderende aanpak? Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Lees alvast twee persoonlijke verhalen en bestel het boek kosteloos op https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/binnen-de-buitenkant/.

Ook het bekijken waard: de talkshows van ZonMw Beweging in Kwetsbaarheid.