Leesbaarheid:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) let u op de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. Voor iedere onderneming zijn de MVO-activiteiten anders.

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt u rekening met de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. Met MVO probeert u problemen zoals slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en armoede niet groter te maken. U probeert ze soms zelfs beter te maken.

Voorbeelden van MVO zijn:

Voor iedere onderneming zijn de MVO-activiteiten anders. Dit heeft te maken met uw sector, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en strategie.

Is MVO verplicht?

MVO of duurzaam ondernemen is niet verplicht, maar heeft wel voordelen voor uw bedrijf. MVO of duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in de wet staan. Er zijn internationaal erkende richtlijnen voor MVO. De OESO-richtlijnen zijn de belangrijkste richtlijnen in Nederland en het buitenland. De meeste gedragsregels in de OESO-richtlijnen zijn vrijwillig.

Let op: De regel over corruptie is de enige regel die niet vrijwillig is. Corruptie is strafbaar in Nederland, ook als de corrupte handelingen in het buitenland gebeuren.

De MVO-landeninformatie geeft u praktische handvatten voor verantwoord zakendoen op buitenlandse markten.

Afspraken voor MVO

Veel (internationale) klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven respect hebben voor mens en milieu. De Nederlandse overheid stelt bijvoorbeeld MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt.

De overheid heeft ook met een aantal Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland (IMVO-convenanten), zoals de:

 • textielbranche
 • bankensector
 • houtsector
 • goudsector
 • voedingsmiddelensector
 • verzekeringssector
 • pensioenfondsen
 • natuursteensector
 • metaalsector

Subsidies en MVO

Wilt u in aanmerking komen voor subsidies en leningen van de Nederlandse overheid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan moet u zich aan de regels voor MVO houden. U moet laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt volgens de OESO-richtlijnen.

MVO bewijzen

Wilt u laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dat kan bijvoorbeeld met:

 • een label, bijvoorbeeld een keurmerk of een beeldmerk
 • een prestatievergelijking, u laat zien hoe goed u het doet in uw regio/sector
 • een zelfverklaring, u of uw personeel verklaart zelf wat u aan MVO doet en u kunt dat onderbouwen
 • een duurzaamheidsverslag, u rapporteert uw MVO-activiteiten
 • publiciteit over uw MVO-activiteiten

Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) helpt u met de OESO-richtlijnen. U kunt ook bij het NCP melden dat u een meningsverschil heeft over het gebruik van de OESO-richtlijnen. Het NCP kan dan bemiddelen.