Leesbaarheid:

Regelingen en subsidies bij internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begint u een bedrijf in het buitenland, exporteert u een product of dienst of start u juist met import? Dan heeft u misschien financiering nodig. De overheid kan hieraan meehelpen. Er zijn diverse regelingen en subsidies. U moet daarvoor dan wel aan de voorwaarden voldoen.

Maak uw plannen concreet

Voordat u op zoek gaat naar financiering zorgt u eerst voor een duidelijk plan. U omschrijft daarin wat het doel is van uw internationale ambitie. Waar wilt u zaken gaan doen? Hoeveel heeft u precies nodig aan financiering? En hoe gaat u winst maken? Maak daarom een ondernemingsplan met daarin een goed onderbouwd financieel plan voordat u op zoek gaat naar financiering.

Vraag RVO om hulp en advies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt u met het vinden van de juiste financiering. RVO voert diverse programma’s en regelingen uit voor de overheid. Kan RVO u niet helpen aan de juiste subsidie? Dan verwijst RVO u door naar internationale investeringsagentschappen voor hulp bij het financieren van uw plannen.

Maak gebruik van de Subsidie- en financieringswijzer. U vindt hier alle subsidies en regelingen voor bijvoorbeeld startende exporteurs en haalbaarheidsonderzoeken.

Vergroot uw financieringskansen met een quickscan

Om na te gaan of uw plannen voldoen aan de bedoeling van de regeling, kunt u eerst een voorverkenning uitvoeren. Dat heet een quickscan. Een RVO-adviseur schat op basis van de quickscan uw kansen in op een succesvolle aanvraag. Het invullen van de quickscan duurt ongeveer 1 uur. Meestal heeft u binnen een week een inhoudelijk gesprek met een adviseur. Voorbeelden van quickscans vindt u bij het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF) en het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen

Heeft u plannen om te gaan exporteren, te gaan investeren of uit te breiden in het buitenland? Dan kan het lastig zijn om aan financiering te komen. Met deze Regelhulp krijgt u een goed idee of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid.

Maak uw maatschappelijke impact helder

Gaat u maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in het buitenland, bijvoorbeeld in opkomende markten of ontwikkelingslanden? Dan zijn er extra mogelijkheden voor financiering. Om voor financiële overheidssteun in aanmerking te komen, moet u wel voldoen aan de OESO-richtlijnen.

Om in een sector MVO-problemen op te lossen zijn er IMVO-convenanten. Daarbij werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid samen om problemen aan te pakken. Bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of schade aan het milieu.

MVO Nederland is het startpunt wanneer u uw bedrijfsvoering duurzaam wil maken. Hier kunt u IMVO-vouchers krijgen met korting op advisering voor uw bedrijf en product.

Regel uw geldzaken bij internationaal ondernemen

Zorg voor voldoende werkkapitaal

Met debiteurenfinanciering, inkoopfinanciering en ketenfinanciering kunt u sneller over werkkapitaal beschikken en uw financiële ruimte vergroten. Zo wekt u ook het vertrouwen bij uw handelspartners en bij financiers.

Betalingsvormen

Als u in het buitenland zakendoet, wilt u ook zeker weten dat u betaald wordt. Vertrouwen, lokale gewoontes en overheidsmaatregelen beïnvloeden de keuze van de betalingsvorm. Uw bank kan u helpen met zoeken naar de juiste vorm.

Kredietverzekering

Wilt u meer zekerheid dat u wordt betaald wanneer u uw diensten of producten op rekening levert? Dan kunt u een kredietverzekering afsluiten. U betaalt dan een premie over uw omzet.

Valutarisico’s

Als u zakendoet met landen buiten de eurozone, krijgt u misschien te maken met valutarisico. De waarde van de vreemde valuta kan namelijk schommelen ten opzichte van de euro. Schat daarom vooraf het valutarisico binnen uw onderneming in.

Voorkom dubbele belasting

Houd rekening met andere fiscale wetgeving in het buitenland. U kunt te maken krijgen met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Om te voorkomen dat u dubbele belasting moet betalen, heeft Nederland met alle EU-lidstaten en andere landen belastingverdragen gesloten.