Leesbaarheid:

Stappenplan Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Doet u internationaal zaken? Dan verwacht de overheid dat u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt (IMVO). Soms moet u hier ook verslag over doen bij de overheid. In 2023 worden Europese wetten verwacht die MVO minder vrijblijvend maken. Begin daarom nu al met de eerste stappen voor IMVO.

Wat is IMVO?

Als u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt, houdt u rekening met de effecten van uw bedrijf op mens, dier, milieu en maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan mensenrechten, arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, corruptie en energiebesparing. Niet alleen in Nederland. Juist ook in uw internationale keten. Steeds meer consumenten, overheden en grote bedrijven willen een duurzaam en eerlijk product.

Start met IMVO voor uw bedrijf

Met IMVO doet u alles met ‘gepaste zorgvuldigheid’. Zo voorkomt u zoveel mogelijk risico’s in uw bedrijf en internationale keten. In het Engels heet dit ‘due diligence’. Met het stappenplan van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) past u ‘due diligence’ toe in uw bedrijf.  Bekijk het stappenplan:

1. Maak een IMVO-beleid

Stel een plan op met een IMVO-beleid voor uw bedrijf en management. Organiseer bijvoorbeeld workshops of trainingen in IMVO voor uw werknemers. Zo betrekt u ze bij het ontwikkelen en invoeren van IMVO in hun dagelijkse werk. Gebruik de OESO-richtlijnen voor IMVO om uw beleid op te stellen.

2. Check de risico’s

U bent verantwoordelijk voor de hele keten van uw product of dienst. Van grondstoffen tot eindproduct. Check daarom of er binnen uw bedrijf of in uw keten risico’s zijn voor bijvoorbeeld het milieu of werknemers. Gebruik hiervoor de MVO Risico Checker van de RVO.

3. Voorkom of stop negatieve gevolgen

Zet in uw IMVO-beleid ook hoe u eventuele risico’s voorkomt of stopt. Bijvoorbeeld wat u doet als een toeleverancier niet reageert op uw klachten. Maak duidelijk dat u van uw leveranciers, afnemers en andere zakenrelaties verwacht dat zij zich houden aan IMVO. 

4. Houd uw resultaten bij

Bekijk regelmatig de resultaten van uw IMVO-beleid. Maak hier een planning voor en meet dit op vaste momenten. Zo kunt u uw beleid bijsturen en aanpassen als dat nodig is. 

5. Publiceer uw IMVO-beleid

Consumenten, overheden en grote bedrijven willen steeds vaker een duurzaam product of duurzame dienst. Maak uw IMVO-beleid daarom openbaar. Doe dit bijvoorbeeld via uw website. Vertel ook hoe u eventuele risico’s beperkt of aanpakt.

6. Neem maatregelen bij klachten

In uw IMVO-beleid staat ook welke maatregelen u neemt bij klachten. Bijvoorbeeld bij een klacht van een afnemer of uw werknemer. Zorg ervoor dat uw bedrijf een klachtenloket of klachtenafdeling heeft. 

Vraag hulp en advies bij het IMVO-steunpunt

Loopt u tegen praktische zaken aan bij het IMVO? Of wilt u hulp bij het toepassen van ‘due diligence’ in uw bedrijf? Bij het IMVO-steunpunt kunt u terecht voor advies en informatie. De IMVO-adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) denken graag met u mee. Bel 088 042 42 42 en kies voor ‘internationaal’ in het keuzemenu (maandag t/m vrijdag van 13:00 – 17:00 uur).

IMVO als voorwaard e voor subsidie of lening

Wilt u bij de overheid een subsidie of lening voor internationaal ondernemen aanvragen? Dan moet u laten zien dat u zich houdt aan de OESO-richtlijnen. Hierin staat wat de Nederlandse overheid en overheden in 48 andere landen van u verwachten als u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt. U moet uw IMVO-beleid vastleggen in een (maatschappelijk) jaarverslag of ander openbaar document.

Grote bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid

Heeft u een beursgenoteerd of groot bedrijf? Dan moet u vanaf 2024 verslag uitbrengen over het duurzaamheidsbeleid en de prestaties van uw bedrijf. Heeft u een middelgroot of klein bedrijf? Dan hoeft dit niet tot minimaal 2026. Lees wat er verandert.