Leesbaarheid:

Rapportage over verkeer bij meer dan 100 werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ingangsdatum: 1 juli 2023

Bedrijven met meer dan 100 medewerkers moeten jaarlijks rapporteren over hun woon-werk en zakelijke verkeer. De overheid wil de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer verlagen. Lees meer

Wat verandert er?

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u ieder jaar gaan rapporteren over uw zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof.

De overheid wil de CO2-uitstoot verminderen. Dat kan door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. U hoeft geen verslag uit te brengen over de echte uitstoot van uitlaatgassen.

Voor wie?

  • bedrijven met meer dan 100 werknemers

Wanneer?

De Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door verkeer gaat naar verwachting in op 1 juli 2023.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.