Leesbaarheid:

Maatregelen nemen voor energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Geldt voor uw bedrijf of instelling de energiebesparingsplicht? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen.

Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen nemen. Dat is de energiebesparingsplicht. U heeft dan ook een informatieplicht energiebesparing.

Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek doet of laat doen.

Energiebesparende maatregelen

Geldt de energiebesparingsplicht voor uw bedrijf of instelling? Dan moet u erkende energiebesparende maatregelen nemen. Deze maatregelen staan in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Er zijn voor 19 bedrijfstakken erkende energiebesparende maatregelen vastgelegd.

Voorbeeld van een erkende maatregel voor energiebesparing is:

  • u koopt een hr-ketel voor uw verwarming
  • u laat uw bedrijfspand isoleren

De terugverdientijd van de maatregelen moet 5 jaar of minder zijn.

Informatieplicht energiebesparing

Als voor uw bedrijf of instelling de energiebesparingsplicht geldt, heeft u ook een informatieplicht energiebesparing. U moet rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen u heeft genomen. U rapporteert via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig.

Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing kunt u checken of voor uw bedrijf de informatie- en energiebesparingsplicht geldt. 

Verplichte EED energie-audit

Heeft u een groot bedrijf? Dan moet u minstens elke 4 jaar een EED energie-audit van uw bedrijf uitvoeren. U onderzoekt alle energiestromen in uw onderneming, de mogelijke besparingsmaatregelen en wat die maatregelen gaan opleveren. U zet uw bevindingen in uw EED rapportage (EED energie-auditverslag). U moet uw EED rapportage indienen of registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een EED energie-audit is verplicht als uw bedrijf:

  • meer dan 250 werknemers heeft, of
  • een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen heeft

Regelhulp Wetchecker energiebesparing

Met de Regelhulp Wetchecker energiebesparing checkt u welke wettelijke verplichtingen u heeft en wat u kunt doen om hieraan te voldoen.