Leesbaarheid:

Belasting niet op tijd kunnen betalen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U kunt uw belasting niet op tijd betalen. Dit kan nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Kom daarom meteen in actie. Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen, of een betalingsregeling of kwijtschelding. Lees aan welke voorwaarden u dan moet voldoen.

Vraag kort telefonisch uitstel aan

Via de BelastingTelefoon 0800 - 0543 kunt u voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aanvragen voor een belastingaanslag of naheffingsaanslag.

De voorwaarden zijn:

 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
 • U heeft voor uw openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen.
 • U heeft altijd op tijd aangifte gedaan.
 • U heeft niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting, die u in termijnen mag betalen.

Houd uw burgerservicenummer of het RSIN-nummer van uw onderneming bij de hand. De Belastingdienst kan u dan sneller helpen. U ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke bevestiging van het betalingsuitstel.

Let op!

Heeft u het uitstel gekregen? Dan kunt u daarna geen betalingsregeling meer krijgen voor deze belastingaanslag.

Vraag een betalingsregeling aan

Komt u niet in aanmerking voor kort telefonisch uitstel van betaling, of heeft u langer nodig? Dan kunt u misschien een betalingsregeling voor ondernemers met betalingsproblemen krijgen. U moet dan in ieder geval bewijzen dat u de hele belastingschuld kunt afbetalen. Bijvoorbeeld met:

Een betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden. Deze periode geldt vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt.

U vraagt een betalingsregeling aan via het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen. U kunt dit formulier op uw computer invullen. Daarna moet u het afdrukken, ondertekenen en versturen.

Uitstel van betaling door bijzondere omstandigheden

Heeft u tijdelijke betalingsproblemen door bijzondere omstandigheden? Dan kunt u in bepaalde gevallen uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan 12 maanden, of zonder dat u voor de hele belastingschuld zekerheid hoeft te geven. 

U moet dan een derde deskundige vragen om te bewijzen dat uw onderneming levensvatbaar is. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een accountant, consultant of brancheorganisatie.

Verder verklaart de derde deskundige dat:

 • uw onderneming bestaande betalingsproblemen heeft
 • de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn
 • de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip opgelost worden

U stuurt uw verzoek naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen

Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

 • het faillissement van 1 van uw grote klanten
 • u bent ernstig ziek
 • uw onderneming is getroffen door een dierziekte, waardoor veel dieren preventief geruimd moeten worden

Bijzonder uitstel van betaling tijdens de coronacrisis

Kunt u vanwege de coronacrisis niet op tijd betalen? Dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Heeft u bijzonder uitstel van betaling gekregen? Dan biedt de Belastingdienst u een betalingsregeling aan.

Vraag kwijtschelding aan

Kunt u helemaal niet betalen? Dan doet u een verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling. U doet de aanvraag via het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen.

Bekijk de voorwaarden voor kwijtschelding op Belastingdienst.nl.

Teruggaaf btw verrekenen met aangifte loonheffingen

Moet u een aangifte loonheffingen betalen en krijgt u btw terug over dezelfde periode? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om de aangifte loonheffingen te verrekenen met de btw-teruggaaf. Hiervoor gebruikt u het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, krijgt u automatisch uitstel van betaling voor de loonheffingen.

Nadelen van later of niet betalen

Als u uw belasting niet of te laat betaalt, betaalt u altijd meer. U betaalt dan namelijk ook invorderingsrente en eventuele bijkomende kosten.

Als u niet op tijd betaalt, neemt de Belastingdienst maatregelen om de schuld bij u te innen. Dat begint met het versturen van een aanmaning. Als laatste middel kan de Belastingdienst beslag leggen op uw eigendommen of banktegoeden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor uw rekening.