Leesbaarheid:

RSIN voor uw onderneming

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Het RSIN is een uniek nummer waarmee organisaties eenvoudig informatie met elkaar kunnen delen. U hoeft er niets voor te regelen. U ontvangt het automatisch wanneer u start als rechtspersoon of samenwerkingsverband.

Wat is een RSIN-nummer?

De afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer. U krijgt een RSIN-nummer bij inschrijving in het Handelregister van KVK. Het RSIN is niet hetzelfde als uw KVK-nummer. Uw RSIN is een uniek nummer waar u zelf niets mee hoeft te doen. Het is bedoeld voor (overheids)organisaties om makkelijk informatie met elkaar uit te wisselen. U hoeft daardoor niet steeds al uw gegevens te verstrekken. Het RSIN-nummer is onder meer gekoppeld aan de Belastingdienst, de Basisregistratie Personen (BRP) en het Kadaster.

Voor wie is een RSIN?

Het RSIN is afhankelijk van de rechtsvorm voor 2 groepen ondernemers:

  • rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen (bv’s), naamloze vennootschappen (nv's), verenigingen, stichtingen en coöperaties
  • samenwerkingsverbanden, zoals vof's, maatschappen en commanditaire vennootschappen

Het RSIN-nummer is dus niet voor eenmanszaken.

RSIN-nummer opzoeken

Het RSIN staat op het uittreksel Handelsregister dat u meekrijgt van KVK. Heeft u geen uittreksel? Vraag dan een uittreksel op:

  • Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar. Hiermee kunt u uw uittreksel inzien.
  • U kunt telefonisch uw uittreksel laten voorlezen. Dit gaat via 0900 123 45 67 en kost € 0,70 per minuut.
  • U kunt een uittreksel bestellen via KVK.nl.

Let op: eenmanszaken hebben geen RSIN, dus op uittreksels van eenmanszaken staat geen RSIN.

RSIN-nummer achterhalen voor belastingaangifte

Zoekt u een RSIN-nummer voor uw belastingaangifte, omdat u een periodieke gift aan een goed doel wilt aftrekken van uw belastingen? Op Belastingdienst.nl kunt u opzoeken welk RSIN-nummer bij uw goede doel hoort.

Coronacrisis: gebruik uw RSIN voor uitstel van betaling

Kunt u uw belastingen niet op tijd betalen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen en verlengen. U moet hiervoor uw RSIN-nummer opgeven, tenzij u een eenmanszaak heeft. Dan gebruikt u uw burgerservicenummer (BSN). Heeft u een vof of maatschap? Met het RSIN vraagt u uitstel van betaling aan voor de aanslagen van de vof of maatschap. Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Hiervoor doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. Daarvoor gebruikt u het BSN van de vennoot of maat. 

Hoe krijgt u het RSIN?

Als rechtspersoon of als samenwerkingsverband zoals bijvoorbeeld een bv, nv of vof, krijgt u naast een KVK-nummer automatisch een RSIN tijdens het inschrijven bij de KVK. U hoeft dus niet apart een RSIN-nummer aan te vragen. 

Wat doet de Belastingdienst met het RSIN?

KVK geeft bij uw inschrijving uw gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt vervolgens het RSIN-nummer om andere nummers samen te stellen, zoals het omzetbelastingnummer, het btw-identificatienummer en het loonheffingennummer.