Leesbaarheid:

Loonheffingen inhouden en betalen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden. De loonheffingen bestaan uit:

  • loonbelasting
  • premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Voordat een werknemer bij u in dienst komt, moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer en de benodigde formulieren. U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifte loonheffingen doet en bij andere contacten met de Belastingdienst.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Van uw werknemer krijgt u een getekende verklaring met daarop zijn persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. U controleert de identiteit van uw werknemer en legt deze vast. Van een buitenlandse arbeidskracht gaat u ook na of hij in Nederland mag werken. Zorgt u ervoor dat u alle gegevens van uw werknemer heeft voordat deze bij u aan het werk gaat.

Loonadministratie aanleggen

U legt een loonadministratie aan. U bepaalt wat tot het loon behoort, u berekent de premies en belastingen en u draagt u deze op tijd af. Komt u de verplichtingen voor de loonheffingen niet na? Of heeft u de identiteit van uw werknemer niet goed kunnen vaststellen? Dan moet u het anoniementarief toepassen.

Verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u een teruggaaf btw verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaarden. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.