Leesbaarheid:

Uw werknemer komt in de WIA

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En u heeft volgens UWV genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon meer door te betalen.

Vraag een WIA-uitkering aan als werkhervatting niet mogelijk is

De eerste 2 ziektejaren moeten u en uw werknemer zich inspannen voor re-integratie. U bent daar beiden verantwoordelijk voor. Blijft uw werknemer langdurig ziek en blijkt werkhervatting niet mogelijk? Dan kan hij na 1,5 jaar een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen. Uw werknemer moet zelf de aanvraag doen bij UWV, uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij ziek is.

Is al eerder duidelijk dat uw werknemer echt nooit meer aan de slag kan? Dan kan hij eerder bij UWV een WIA-uitkering aanvragen. U blijft wel verantwoordelijk voor 2 jaar loondoorbetaling maar mag de WIA-(IVA)-uitkering daarvan aftrekken.

Voorkom dat u een loonsanctie krijgt van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer genoeg hebben gedaan om hem weer aan de slag te krijgen. Daarom is het belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed vastlegt.

UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met de loondoorbetaling. En met toestemming van UWV mag u uw werknemer ontslaan.

UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar mag u uw werknemer ontslaan. Als u het beiden eens bent met het ontslag kunt u in overleg het dienstverband beëindigen. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. U moet dit wel schriftelijk vastleggen. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV.

Let op: u moet een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u mogelijk compensatie aanvragen bij UWV.

Animatie 'Ziekte en verschillende contractvormen'

Bekijk de animatie ‘Ziekte en verschillende contractvormen' voor de stappen die u moet nemen als uw werknemer ziek wordt in verschillende situaties.

Kijk waar u recht op heeft als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan zijn werkplek. U kunt ook een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen als hij toch weer ziek wordt. Check met de Regelhulp financieel cv welke loonkostenvoordelen er voor u zijn.

Regelhulp financieel cv

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Zoekt u een nieuwe werknemer? Of zoekt u een nieuwe baan? De Regelhulp financieel cv helpt u hierbij.

Feiten en cijfers: WIA-uitkeringen

De grafiek laat het aantal WIA-uitkeringen zien per jaar. Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen.