Leesbaarheid:

Re-integratie van uw werknemer

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wordt uw werknemer ziek? Dan moet u er samen voor zorgen dat hij snel en verantwoord weer aan het werk gaat. Lees meer.

Wordt een van uw werknemers ziek? Dan moet u er samen alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij snel en verantwoord weer aan het werk kan gaan. In zijn eigen functie, in een andere passende functie in uw bedrijf, of bij een andere werkgever.

Plan van aanpak re-integratie

De Wet verbetering poortwachter verplicht u om binnen een bepaalde termijn een aantal acties te ondernemen. Zo moet u met uw werknemer een plan van aanpak maken. In een re-integratiedossier houdt u alles bij wat er wordt afgesproken en gedaan. Hierin bewaart u bijvoorbeeld het plan van aanpak, het re-integratieverslag en de correspondentie met de arbodienst.

Vastlopen re-integratie

Loopt de re-integratie van uw werknemer vast? En kan uw arbodienst of re-integratiebedrijf u niet verder helpen? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel.

Vraagt u bij de kantonrechter ontslag aan voor en zieke werknemer? Dan heeft u bij deze ontslagredenen een deskundigenoordeel van UWV nodig:

  • onvoldoende meewerken aan re-integratie, of
  • veelvuldig ziekteverzuim.