Leesbaarheid:

Contract beëindigen langdurig zieke werknemer

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In bepaalde situaties mag u een zieke werknemer ontslaan. Bijvoorbeeld als uw werknemer al 2 jaar ziek is en u samen genoeg hebt gedaan aan re-integratie. Een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet u doorbetalen tot de einddatum van het contract. 

Check of u mag ontslaan

U mag een zieke werknemer alleen ontslaan in bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens de proeftijd of als u failliet gaat. Een werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt, mag u pas ontslaan na 2 jaar ziekte. In die 2 jaar moet u samen met uw werknemer er alles aan doen om hem weer aan het werk te helpen. Deze inspanningen voor re-integratie moet u ook kunnen aantonen. Is uw werknemer na 2 jaar nog ziek of arbeidsongeschikt en heeft u niet genoeg gedaan voor re-integratie? Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. U mag de werknemer dan niet ontslaan en u moet nog een jaar loon doorbetalen.

Werknemer ontslaan

Hebben u en uw werknemer 2 jaar lang genoeg gedaan voor re-integratie, maar is uw werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag u uw werknemer ontslaan.

Uw werknemer is het eens met het ontslag

U kunt het contract in overleg beëindigen. Dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U moet dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. In deze situatie hoeft u geen toestemming voor ontslag aan te vragen bij UWV.

Uw werknemer is het niet eens met ontslag

Als u werknemer het niet eens is met het ontslag, moet u bij UWV een ontslagvergunning aanvragen.

Transitievergoeding

Is uw werknemer 2 jaar of langer bij u in dienst? Dan moet u bij ontslag een transitievergoeding betalen.

Zieke werknemer met tijdelijk contract

Heeft uw zieke werknemer een tijdelijk contract, dan betaalt u loon door tot de einddatum van het contract. Daarna neemt de Ziektewet het over. U heeft dan geen verplichtingen meer.

Hoe hoog is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo’n 4 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is het hoogst in het eerste kwartaal van elk jaar en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.