Leesbaarheid:

Ontslagprocedures en opzegverboden voor uw werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Lees hoe het zit met de ontslagregels en opzegverboden.

Wilt u personeel ontslaan? Dan moet u een ontslagprocedure volgen. Er zijn ook situaties waarin u een werknemer niet mag ontslaan (bij een opzegverbod).

Reden voor ontslag

Als u personeel wilt ontslaan, dan moet u een goede reden voor ontslag hebben. Bijvoorbeeld werkweigering, verwijtbaar gedrag, reorganisatie of bedrijfssluiting.

Werknemer gaat akkoord met ontslag

Als uw werknemer akkoord gaat met het ontslag, kan dat op 2 manieren:

Voor ontslag met wederzijds goedvinden en opzegging met instemming hoeft u geen ontslagprocedure te volgen bij UWV of de kantonrechter.

Bedenktijd

Uw werknemer heeft een bedenktermijn van 2 weken. In die tijd kan uw werknemer terugkomen op de beslissing om akkoord te gaan met ontslag. U moet uw werknemer schriftelijk vertellen dat deze bedenktijd van 2 weken er is. Doet u dat niet? Dan heeft uw werknemer recht op 3 weken bedenktijd.

Werknemer gaat niet akkoord met ontslag

Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter. Bij wie u moet zijn hangt af van de reden voor het ontslag.

Ontslagvergunning van UWV

U moet om toestemming vragen van UWV bij:

Voor toestemming van UWV moet u:

Zonder ontslagvergunning mag u de werknemer niet ontslaan. Als u het niet eens bent met de beslissing van UWV kunt u geen bezwaar maken bij UWV. U kunt dan een procedure starten bij de kantonrechter.

Staat in uw cao dat er een ontslagcommissie is voor uw bedrijf of bedrijfstak? Dan moet u een bedrijfseconomisch ontslag niet bij UWV maar bij die ontslagcommissie aanvragen.

Toestemming van kantonrechter

Wilt u een werknemer om andere redenen ontslaan dan langdurige arbeidsongeschiktheid of om bedrijfseconomische redenen? Bijvoorbeeld als een werkgever niet goed functioneert of bij een arbeidsconflict. Dan moet u toestemming hebben van de kantonrechter.

Om toestemming te krijgen moet u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter. Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Proceduretijd en opzegtermijn

U moet als werkgever de opzegtermijn gebruiken. De ontslagprocedure bij UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd mag u van de opzegtermijn aftrekken. Er moet minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Meer werknemers ontslaan (collectief ontslag)

Wilt u binnen 3 maanden meer dan 20 werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen? En zijn dit medewerkers binnen 1 werkgebied? Dan is dat een collectief ontslag. U moet een collectief ontslag melden bij UWV.

U mag de werknemer niet ontslaan (opzegverbod)

Er zijn situaties waarin u uw werknemer niet mag ontslaan. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer ziek of zwanger is. Dan geldt een opzegverbod. Dit is een extra ontslagbescherming voor uw werknemer. UWV geeft dan geen toestemming voor ontslag.