Leesbaarheid:

Wettelijke opzegtermijn bij ontslag werknemer

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u uw werknemer ontslaan bij een vast contract? Of neemt uw werknemer zelf ontslag? Dan geldt er een wettelijke opzegtermijn. Lees hier hoe lang de opzegtermijn is.

Wilt u uw werknemer ontslaan? Dan moet u rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Ook voor een werknemer die ontslag neemt, geldt een wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn vast contract

De opzegtermijn geldt bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. En soms bij contracten voor bepaalde tijd, als u daarin met uw werknemer afspreekt dat u allebei tussentijds kunt opzeggen. Opzeggen moet tegen het einde van de maand. Behalve als u met uw werknemer schriftelijk een andere afspraak heeft gemaakt.

Wanneer geldt de opzegtermijn niet?

Opzegtermijn werknemer

Gaat uw werknemer het contract opzeggen? Dan heeft uw werknemer een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Uw werknemer moet 1 maand voordat hij wil stoppen zijn contract opzeggen.

Uw werknemer mag een langere opzegtermijn met u afspreken tot maximaal 6 maanden. Deze afspraak moet u in het contract zetten. Uw eigen opzegtermijn wordt dan 2 keer zo lang als die van uw werknemer.

Opzegtermijn werkgever

Gaat u het contract opzeggen? Dan heeft u een wettelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand tot maximaal 4 maanden. Dat betekent dat u uw werknemer 1 tot 4 maanden van tevoren moet vertellen dat u het contract beëindigt. Hoe langer iemand bij u werkt, hoe langer de wettelijke opzegtermijn.

Wilt u een kortere opzegtermijn dan uw wettelijke opzegtermijn? Dit kan alleen als de cao dit toestaat. Maakt u zelf geen afspraken en is er ook geen cao? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn oudere werknemers

Heeft u een oudere werknemer? Daarvoor geldt soms een langere opzegtermijn dan de wettelijke opzegtermijn. Het gaat om werknemers die:

  • al sinds 1 januari 1999 in dienst zijn
  • toen ouder waren dan 45 jaar
  • op 1 januari 1999 een langere opzegtermijn hadden dan de huidige wettelijke opzegtermijn.

Opzegtermijn tijdelijk contract

Voor een tijdelijk contract geldt geen opzegtermijn. Een contract voor bepaalde tijd loopt af op de afgesproken datum. Er geldt wel een aanzegtermijn voor een tijdelijk contract.

Vergoeding betalen

Houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen. Deze vergoeding is het loon dat uw werknemer zou krijgen als u zich wel aan de opzegtermijn had gehouden. In dat geval is het bedrag altijd minimaal 1 maandsalaris.