Leesbaarheid:

U heeft personeelstekort of te veel werk

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U kunt op verschillende manieren personeel aannemen of inhuren. Bijvoorbeeld door te werken met oproepkrachten met een nulurencontract, zzp'ers of tijdelijk personeel. Zoekt u een vaste kracht? Denk dan aan loondienst. Lees welke opties u heeft.

Personeel in loondienst aannemen

Verwacht u dat u blijvend te veel werk heeft? Dan kan het tijd zijn om (meer) personeel in loondienst aan te nemen. Het is soms lastig zijn om nieuwe medewerkers te vinden. Op KVK.nl leest u tips om personeel te werven.

Er komt veel kijken bij het aannemen van personeel. Denk aan:

Lees waar u aan moet denken wanneer u voor het eerst personeel aanneemt. Of bekijk het stappenplan personeel aannemen.

Heeft u een eenmanszaak?

Ook dan kunt u personeel aannemen. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen.

Tijdelijk personeel inhuren

Heeft u tijdelijk extra personeel nodig? Bijvoorbeeld om een zieke werknemer te vervangen. Dan is tijdelijke inhuur een mogelijkheid, zoals via detachering, uitzending of payrolling. De werknemer is dan niet bij u in dienst, maar werkt wel voor uw bedrijf. Voor de verschillende vormen van inhuur gelden verschillende regels. Zoals voor de opzegtermijn.

Lees meer in het stappenplan tijdelijk personeel inhuren.

Doe de Waadi-check

Als u tijdelijk personeel inhuurt, krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Volgens deze wet moet u controleren of de uitlener geregistreerd is in het Handelsregister. U kunt een boete krijgen wanneer dit niet zo is.

Doe daarom altijd de Waadi-check.

Personeel extra of anders laten werken

Heeft u al personeel in dienst? Dan kunt u met hen bespreken of zij meer uren kunnen werken om het extra werk op te vangen. Bijvoorbeeld iemand die parttime werkt. Ook kunt u hen vragen zich om te scholen naar het vakgebied waar personeelstekort is binnen uw bedrijf. Zo hoeft u niet direct nieuw personeel in te huren.

Kijk ook wat u kunt doen om te zorgen dat uw werknemers met plezier bij u blijven werken. Lees meer over wat u kunt doen voor uw werknemers op KVK.nl.

Buitenlands personeel aannemen

U kunt ook u in het buitenland op zoek gaan naar personeel. Dat moet eerst binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Vindt u daar geen goede werknemers? Dan mag u gaan werven in andere landen. U moet zelf controleren of u een visum of werkvergunning moet aanvragen.

Check van tevoren wat er komt kijken bij buitenlands personeel aannemen.

Oproepkrachten aannemen

Verschilt het per periode hoeveel werk u heeft? En kunt u niet voorspellen wanneer het druk is? Neem dan oproepkrachten aan. Een oproepkracht is een werknemer zonder vaste werkdagen of -uren. Oproepkrachten werken wanneer u ze oproept. U betaalt dus alleen loon voor de gewerkte uren.

Nulurencontract of ander oproepcontract

Er zijn verschillende oproepcontracten met verschillende regels. Zoals een nulurencontract en een min-maxcontract.

Lees meer over de regels voor oproepkrachten.

Zzp’er inhuren

Zoekt u tijdelijke hulp bij een opdracht of project? Dan kunt u ook een zzp’er inhuren. Bijvoorbeeld omdat u iemand zoekt met specifieke kennis en ervaring. Een zzp’er komt niet bij u in dienst, maar werkt voor u zolang dat nodig is.

Leg samen de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden vast. Bijvoorbeeld over het uurtarief en het aantal uren dat nodig is voor de opdracht. U betaalt voor een zzp’er geen personeelskosten, zoals loonheffingen, pensioenpremie en vakantiegeld.

Schijnzelfstandigheid voorkomen (wet DBA)

Check op Belastingdienst.nl of er sprake is van loondienst als u een zzp’er inhuurt. Of gebruik de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Als later blijkt dat de zzp’er feitelijk bij u in loondienst is, dan heet dat schijnzelfstandigheid. U moet dan alsnog loonbelasting en sociale premies betalen.

Lees meer over schijnzelfstandigheid voorkomen.

Stagiair aannemen

Stagiairs werken mee in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Met een stage doet een student werkervaring op. U mag een stagiair daarom niet inzetten als een gewone werknemer. Wel kan het een manier zijn om een iemand op te leiden. Deze kan daarna misschien bij u in dienst komen. Er zijn regels voor stagiairs. Zoals voor de stageovereenkomst en vergoeding.

Gaat u een stagiair aannemen? Bekijk dan de checklist werken met een stagiair.

Familie vragen

Uw familie mag ook helpen binnen uw onderneming. Als uw partner meewerkt krijgt u misschien meewerkaftrek. U kunt dan een bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook uw kinderen kunnen meewerken.

Lees meer over meewerkende partners of kinderen.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. Dat is goedkoper dan volwassen personeel aannemen. Houd wel rekening met de leeftijd van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Samenwerken met andere ondernemers

Heeft u het druk, maar wilt u geen personeel aannemen? Of heeft u niet genoeg tijd voor een nieuw, groot project? Denk dan aan samenwerken met andere ondernemers. U kunt werk uitbesteden, zoals het onderhouden van uw website. Bijvoorbeeld via contracting. Ook kunt u met andere ondernemers in een (tijdelijke) joint venture samenwerken. Bijvoorbeeld voor een grote opdracht. Of u kunt samen een onderneming oprichten. Zoals een maatschap of een vof.

Voorkom kartelvorming

Als u samenwerkt met andere ondernemers, maak dan geen afspraken over bijvoorbeeld prijzen voor producten of het verdelen van klanten. Dat is kartelvorming. En dat mag niet volgens de wet. Dit geldt voor alle soorten ondernemingen ( rechtsvormen ).

Feiten en cijfers: hoeveel personen hebben een vaste of flexibele arbeidsrelatie?

De grafiek toont het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren in de week, het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een flexibel aantal uren per week en het aantal overige zelfstandigen (zoals freelancers).