Leesbaarheid:

Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u werknemers in dienst met tijdelijke contracten van een half jaar of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. U moet tijdig laten weten of u het contract verlengt.

Heeft u een werknemer in dienst met een tijdelijk contract van een half jaar of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Met de aanzegtermijn bent u verplicht uw werknemer te laten weten of u het contract wel of niet verlengt.

Wat is een aanzegtermijn?

Een aanzegtermijn is de periode waarop u uw werknemer schriftelijk laat weten of u het tijdelijk contract wel of niet verlengt. Dat moet uiterlijk een maand voordat het contract afloopt. Als u het contract verlengt moet u aangeven onder welke voorwaarden. Doet u dit niet dan gelden dezelfde voorwaarden als bij het vorige contract. U kunt ook aangeven dat u na de verlenging van het contract niet nog een keer een verlenging wil. Dan geldt er geen aanzegtermijn voor het nieuwe contract.

Wanneer geldt de aanzegtermijn niet?

  • bij vaste contracten
  • bij tijdelijke contracten korter dan 6 maanden
  • bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • bij tijdelijke contracten zonder einddatum, bijvoorbeeld een contract dat geldt tot wanneer een project klaar is

Vergoeding bij geen of te late aanzegtermijn

Laat u de werknemer niet op tijd weten of u het contract wel of niet verlengt? Dan moet u een vergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoeveel u te laat bent en wat voor soort contract uw werknemer heeft.

U hoeft geen vergoeding te betalen als:

  • het ontslag komt door een faillissement van uw bedrijf
  • u uitstel van betaling heeft aangevraagd voor uw bedrijf
  • u in de schuldsanering zit.

Geen opzegtermijn tijdelijk contract

Als u een tijdelijk contract niet verlengt hoeft u geen opzegtermijn af te spreken. Een tijdelijk contract eindigt altijd op de afgesproken datum.