Leesbaarheid:

Buitenlands personeel aannemen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Buitenlands personeel aannemen? Over de EER, Tewerkstellingsvergunning (TWV) en gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

Wilt u buitenlands personeel aannemen om in Nederland te komen werken? Dan moet u eerst werven binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Kunt u aantonen dat u daar geen geschikte werknemer(s) kunt vinden? Dan mag u ook in andere landen werven.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor dat uw buitenlandse werknemers die in Nederland werken en ook het uitzendbureau (intermediair) zich aan de regels houden. Als zij dat niet doen, kunt u een boete krijgen. Controleer of het uitlenende bedrijf aan de regels voldoet.

Verificatieplicht

U mag alleen werknemers laten werken die in Nederland mogen werken. U moet daarom de identiteit van uw werknemer controleren (verificatieplicht). Gebruik het stappenplan verificatieplicht om te controleren of uw werknemer in Nederland mag werken.

Werkvergunning aanvragen

Voor werknemers uit de EER en Zwitserland heeft u geen werkvergunning nodig. Voor werknemers uit landen buiten de EER heeft u een werkvergunning nodig. Dat is een:

  • tewerkstellingsvergunning (TWV) als uw werknemer korter dan 90 dagen in Nederland komt werken
  • een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) als uw werknemer langer dan 90 dagen in Nederland komt werken

Als u een buitenlandse werknemer via een bedrijf of uitzendbureau inhuurt, dan moet dat bedrijf of uitzendbureau de werkvergunning aanvragen.In sommige gevallen heeft u geen werkvergunning nodig.

Erkennen als referent

Voor het aannemen van buitenlandse kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers moet u zich laten erkennen als referent door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers

Buitenlandse werknemers uit de EU die tijdelijk in Nederland werken (gedetacheerde werknemers), hebben recht op een harde kern van arbeidsvoorwaarden. Dat zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden voor bijvoorbeeld het minimumloon, vakantie, verlof en werk- en rusttijden. Na 12 maanden krijgen zij extra rechten (de uitgebreide harde kern). Ze hebben dan recht op alle arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden uit de Nederlandse arbeidswetten en uit de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen. Behalve de aanvullende pensioenregelingen en bepalingen over het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.Buitenlandse uitzendkrachten hebben meteen recht op de uitgebreide arbeidsvoorwaarden. Behalve de bepalingen over aanvullende pensioenregelingen en het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Meldplicht buitenlandse bedrijven en zelfstandigen

Buitenlandse bedrijven en zelfstandigen uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten zich vooraf melden bij het Nederlandse online meldloket (Meldplicht WagwEU). De Inspectie SZW controleert of ze de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. U moet als opdrachtgever controleren dat er goed wordt gemeld.

Zzp'er of freelancer uit het buitenland

Werkt u met zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) of freelancers uit het buitenland? Zzp’ers van buiten de EER die in Nederland willen verblijven om te werken, moeten een verblijfsvergunning voor zelfstandige ondernemer hebben. De Inspectie SZW controleert of mensen echt als zelfstandige werken. Bent u geen opdrachtgever, maar eigenlijk werkgever? Dan moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Taaleis voor risicovol beroep

Werkt uw buitenlandse werknemer in een risicovol beroep (beschermd beroep), zoals asbestverwijderaar of kraanmachinist? Dan moet hij de Nederlandse taal voldoende beheersen om het werk veilig te kunnen doen en om ernstige ongevallen te voorkomen. Dit geldt ook voor buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in deze beroepen.

Feiten en cijfers: buitenlands personeel in Nederland

De grafiek toont het aantal banen van buitenlandse werknemers die werkzaam zijn in Nederland. De meeste buitenlandse werknemers zijn afkomstig uit Europa, gevolgd door Amerika.