Leesbaarheid:

Buitenlands personeel aannemen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u buitenlands personeel aannemen? U moet controleren of het personeel in Nederland mag werken. Lees hier meer.

Wilt u buitenlands personeel aannemen om in Nederland te komen werken? Dan bent u de referent. U moet controleren of u een visum of werkvergunning moet aanvragen.

Eerst werven binnen EER en Zwitserland

U moet eerst werknemers zoeken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Kunt u daar geen goede werknemer(s) vinden? Dan mag u ook in andere landen personeel zoeken. U moet kunnen aantonen bij UWV dat u gezocht heeft in de EER en Zwitserland.

Let op: het Verenigd Koninkrijk (VK) zit sinds 1 januari 2021 niet meer in de EER. Heeft u werknemers uit het VK in dienst? Bekijk bij de IND wat er voor u is veranderd.

Verificatieplicht

U mag alleen werknemers laten werken die in Nederland mogen werken. U moet daarom de identiteit van uw werknemer controleren (verificatieplicht). Gebruik het stappenplan verificatieplicht om te controleren of uw werknemer in Nederland mag werken.

Werkvergunning aanvragen

Afhankelijk van waar uw werknemer vandaan komt, heeft u een werkvergunning nodig.

Voor werknemers uit de EER en Zwitserland heeft u geen werkvergunning nodig.

Voor werknemers buiten EER en Zwitserland heeft u meestal een werkvergunning nodig (een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)).

In sommige gevallen heeft u geen werkvergunning nodig voor uw werknemer.

Neemt u een vluchteling uit Oekraïne in dienst? sinds 1 april 2022 hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Als werkgever moet u wel een melding doen bij UWV . Vanaf 1 november 2022 moet de vluchteling voor de vrijstelling van de werkvergunning een sticker of een O-document van de IND hebben.

Regeling voor internationaal bedrijf

Heeft u een internationaal bedrijf en wilt u tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland laten werken? U kunt dan de Regeling Internationaal Handelsverkeer gebruiken. U hoeft dan geen werkvergunning voor uw werknemers aan te vragen. De voorwaarden zijn dat het werk tijdelijk is en dat het werk niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden.

Melden van tijdelijk buitenlands personeel

Buitenlandse bedrijven en zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die tijdelijk in Nederland komen werken, moeten zich vooraf melden bij het Nederlandse online meldloket (Meldplicht WagwEU). De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of ze de arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. U moet als opdrachtgever controleren dat dit goed wordt gemeld.

Eisen voor risicovol beroep

Heeft u een buitenlandse werknemer in een risicovol beroep (beschermd beroep), zoals een asbestverwijderaar of kraanmachinist? Dan moet hij in sommige gevallen aan extra eisen voldoen.

Taaleis voor risicovol beroep

Een buitenlandse werknemer in een risicovol beroep moet de Nederlandse taal voldoende beheersen om veilig te werken. Dit geldt ook voor buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in deze beroepen.

Risicovol beroep met een buitenlands diploma

Heeft uw werknemer een buitenlands diploma en heeft hij een risicovol beroep? Dan moet uw werknemer extra stappen nemen om zijn diploma in Nederland te laten gelden.