Leesbaarheid:

Werkvergunning (TWV) voor buitenlandse werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

U neemt een medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst. Kijk hoe het zit met de Tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wilt u een buitenlandse werknemer aannemen? Afhankelijk van waar uw werknemer vandaan komt, heeft u een werkvergunning nodig.

Werknemers uit de EER en Zwitserland

Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken. Zij moeten een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben.

Werknemers buiten de EER en Zwitserland

Werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland hebben meestal een werkvergunning nodig. Er zijn 2 soorten werkvergunningen:

Welke vergunning u nodig heeft is afhankelijk van hoe lang de werknemer voor u blijft werken.

Uw werknemer blijft minder dan 90 dagen

Gaat de buitenlandse werknemer korter dan 90 dagen bij u werken? Dan moet u waarschijnlijk een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. De TWV is 1 jaar geldig. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan kan deze ook zelf de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Uw werknemer blijft 90 dagen of langer

Gaat de buitenlandse werknemer 90 dagen of langer bij u werken? Dan moet u meestal de volgende documenten aanvragen:

  • Een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De GVVA is een verblijfsvergunning met een extra document waarin staat voor wie uw werknemer mag werken. Uw werknemer heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig. U kunt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • Een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Een mvv is een speciaal visum waarmee uw werknemer Nederland kan inreizen. Voor sommige nationaliteiten is een mvv niet nodig. Als uw werknemer al een verblijfsvergunning heeft uit een Schengenland heeft, hoeft u geen mvv aan te vragen. U kunt als referent een mvv aanvragen bij de IND.

Met de infographic 'Is een werkvergunning nodig?' ziet u of u een werkvergunning moet aanvragen voor uw werknemer.

Geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig

Voor bepaalde groepen werknemers heeft u geen werkvergunning nodig (er gelden wel andere voorwaarden), zoals: 

  • kennismigranten
  • overgeplaatste medewerkers van een internationale onderneming
  • zelfstandig ondernemers

Werknemers uit Oekraïne

Sinds 1 april 2022 hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Als werkgever moet u wel een melding doen bij UWV. Let op: vanaf 1 november 2022 moet de vluchteling voor de vrijstelling van de werkvergunning een sticker of O-document van de IND hebben.