Leesbaarheid:

Tewerkstellingsvergunning (TWV) voor buitenlandse werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U neemt een medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst. Kijk hoe het zit met de Tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wilt u een buitenlandse medewerker van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in dienst nemen? Dan heeft u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV, werkvergunning) of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig.

Met de infographic 'Is een werkvergunning nodig?' ziet u snel of u een vergunning moet aanvragen voor uw nieuwe medewerker.

Werknemers uit de EER en Zwitserland

Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken.

Voor wie heeft u een tewerkstellingsvergunning nodig?

U heeft een TWV of GVVA nodig voor medewerkers van buiten de EER en Zwitserland. Voor medewerkers van buiten de Europese Unie (EU) gelden voorwaarden voor een TWV/ GVVA. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan kan deze ook zelf de tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Verblijf korter dan 3 maanden

Wilt u een buitenlandse medewerker korter dan 3 maanden bij u laten werken? Dan moet u meestal een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) aanvragen bij UWV.

Verblijf 3 maanden of langer

Wilt u een buitenlandse medewerker 3 maanden of langer bij u laten werken? Dan doet u meestal een aanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De GVVA is een verblijfsvergunning met een aanvullend document. Uw buitenlandse medewerker heeft geen aparte tewerkstellingsvergunning nodig.

Geen tewerkstellingsvergunning nodig

Voor bepaalde groepen onderzoekers, kennismigranten en stagiairs heeft u geen tewerkstellingsvergunning nodig. Ook gezinsleden van buitenlandse zzp'ers hebben sinds 1 oktober 2020 geen tewerkstellingsvergunning meer nodig.

Werkgevers in het internationale bedrijfsleven hoeven soms geen vergunning aan te vragen. Zij kunnen tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland laten werken via de Regeling Internationaal Handelsverkeer.

Vereenvoudigde procedures

Voor sommige werknemers gelden vereenvoudigde procedures. Bijvoorbeeld voor hogere leidinggevenden, specialisten en werknemers uit uw buitenlandse vestiging die in Nederland technieken komen bijleren (practicanten).

Bent u werkgever in het toneel, theater, de opera, musical, klassieke muziek of dans? Dan kunt u voor topartiesten sneller een TWV of GVVA krijgen. Het salaris van de artiest bepaalt of hij tot de top behoort.