Leesbaarheid:

Beroepseisen en diploma's

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Om bepaalde beroepen te mogen uitoefenen, moet u aan beroepseisen voldoen. Bekijk hier waaraan u moet voldoen.

Sommige beroepen zijn beschermd in Nederland. Dat zijn gereglementeerde beroepen. Wilt u in Nederland werken in een beschermd beroep? Dan moet u aan bepaalde beroepseisen voldoen. Heeft u geen beschermd beroep? Dan hoeft u niet aan deze eisen te voldoen.

Wat is een beschermd beroep?

Een beschermd beroep is een beroep waarvoor u bepaalde beroepskwalificaties (kwaliteiten) moet hebben. U moet bewijzen dat u de juiste opleiding en ervaring heeft om dit beroep uit te oefenen. U moet:

 • een diploma of getuigschrift hebben
 • bepaalde examens doen en/of
 • zich inschrijven bij een beroepsorganisatie

Uitzoeken of u een beschermd beroep heeft

In de database met gereglementeerde beroepen van de Europese Unie (EU) staan de beschermde beroepen in de 28 EU-lidstaten (waaronder Nederland) en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. U kiest in het zoekveld van de database het land waar u een diploma heeft gehaald. U kiest ook het EU-land waar u wilt gaan werken en u vult de naam van uw beroep in. Als uw beroep in de database staat, dan heeft u een beschermd beroep. Als uw beroep niet in de database staat, dan heeft u geen beschermd beroep.

U heeft geen beschermd beroep

Uw beroep staat niet in de database met gereglementeerde beroepen. U mag uw beroep in Nederland uitoefenen. U hoeft geen toestemming te vragen of uw beroepskwalificaties te laten erkennen. Heeft u een buitenlands diploma? Dan kunt u dit diploma laten waarderen. Dit is niet verplicht. Een diplomawaardering laat zien welk Nederlands niveau uw buitenlandse diploma heeft.

U heeft een beschermd beroep

U heeft een Nederlands diploma

Staat uw beroep in de database met gereglementeerde beroepen? U moet zich waarschijnlijk melden bij een beroepsorganisatie, inschrijven bij een register, of een certificaat hebben. Neem contact op met de bevoegde autoriteit van uw beroep. De contactgegevens van uw bevoegde autoriteit staan in de database op de tab ‘competent authorities’ bij uw beroep. In het digitale diplomaregister van DUO bekijkt u uw eigen diplomagegevens.

U heeft een buitenlands diploma (EU-land) en wilt zich in Nederland vestigen

Staat uw beroep in de database met gereglementeerde beroepen en wilt u zich in Nederland vestigen? Dan moet u erkenning aanvragen voor uw beroepskwalificaties. De erkenning zegt dat u aan de wettelijke eisen van uw beroep voldoet.

U heeft een buitenlands diploma (EU-land) en wilt tijdelijk of af en toe werken in Nederland

Staat uw beroep in de database met gereglementeerde beroepen en wilt u tijdelijk of af en toe in Nederland werken? Dan hoeft u geen erkenning aan te vragen. U moet wel de bevoegde autoriteit voor uw beroep laten weten dat u tijdelijk of af en toe in Nederland werkt. De contactgegevens van uw bevoegde autoriteit staan in de database op de tab ‘competent authorities’ bij uw beroep.

Let op: Wilt u tijdelijk of af en toe in Nederland werken en staat uw beroep op deze lijst met 51 gereglementeerde beroepen? Dan moet u toch erkenning aanvragen. Dit zijn beroepen die gevolgen hebben voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid.

U heeft uw diploma niet in een EU-land behaald

Heeft u een beschermd beroep en heeft u uw diploma niet behaald in één van de 28 EU- lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Dan moet u uw diploma laten erkennen. U moet ook een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen. Dat kan bij de bevoegde autoriteit voor uw beroep. De contactgegevens van de bevoegde autoriteit voor uw beroep staan in de database. U klikt op uw beroep en kijkt bij de tab ‘competent authorities’.

Erkenning aanvragen

U vraagt erkenning voor uw beroepskwalificaties aan bij de bevoegde autoriteit voor uw beroep. De contactgegevens van uw bevoegde autoriteit staat in de database onder de tab ‘competent authorities’. De bevoegde autoriteit voor uw beroep vertelt u de eisen waaraan u moet voldoen, hoe de aanvraag werkt en welke documenten u nodig heeft. Als de informatie niet duidelijk is, dan kan het assistentiecentrum Nuffic u helpen.

U kunt automatische erkenning krijgen voor deze beroepen:

 • arts
 • verplegers algemene zorg (in het Engels: General care nurse)
 • verloskundige
 • tandheelkundige
 • apotheker
 • dierenarts
 • architect

Bij automatische erkenning moet de bevoegde autoriteit de erkenning binnen een korte termijn afronden. U moet een bewijs van uw beroepskwalificaties (diploma’s en andere belangrijke documenten) inleveren bij de bevoegde autoriteit en wachten op toestemming voordat u begint te werken.

Erkenning aanvragen in een ander EU-land

Bent u EU-burger en wilt u in een ander EU-land erkenning aanvragen? Dan kunt u mogelijk een Europese beroepskaart (European Professional Card, EPC) gebruiken. Dat kan als u een van de volgende beroepen heeft:

 • verpleegkundige (verantwoordelijk voor algemene zorg)
 • apotheker
 • fysiotherapeut
 • berggids
 • makelaar

U kunt de EPC online aanvragen. De kosten voor de aanvraag van een EPC zijn onder meer afhankelijk van het thuisland, het gastland en het beroep.

U bent het niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de bevoegde autoriteit voor uw beroep? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. U stuurt een bezwaarschrift naar de bevoegde autoriteit. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. In het bezwaarschrift staan in ieder geval uw naam, adres en handtekening. De bevoegde autoriteit kijkt naar uw brief en neemt opnieuw een beslissing. Bent u het daar ook niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Gereglementeerde opleidingen

Nederland heeft gereglementeerde opleidingen voor bepaalde beroepen. Gereglementeerde opleidingen zijn de beroepsopleidingen op mbo-niveau 3 en 4 die zijn erkend door het ministerie van OCW. De gereglementeerde opleidingen staan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). Heeft u een gereglementeerde opleiding in Nederland gedaan en wilt u in een andere EU-lidstaat in een beschermd beroep werken? Dan kunt u in principe erkenning krijgen van de erkennende instelling in het land waar u wilt werken. Ook al is uw beroep in Nederland niet beschermd. De erkennende instelling mag eisen dat u bijvoorbeeld een toets of een aanpassingsstage doet.

Certificaatsupplement

In het Europass Certificaatsupplement (CS) van uw opleiding staat ook of uw beroep of opleiding gereglementeerd is. U kunt een certificaatsupplement downloaden op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De certificaatsupplementen zijn er in het Nederlands, Engels en Duits.

AC-verklaring

Als het onduidelijk is of uw opleiding gereglementeerd is, kunt u een AC-verklaring aanvragen bij de afdeling Diplomawaardering & Onderwijsvergelijking van SBB. In de AC-verklaring staat of het beroep of de opleiding gereglementeerd is en in welk beroep u in Nederland mag werken.