Leesbaarheid:

Arbeidscontract afsluiten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarin werkafspraken staan. U sluit een arbeidscontract af voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) of onbepaalde tijd (vast contract). Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. In het arbeidscontract vermeldt u of een cao van toepassing is.

Wanneer krijgt iemand een vast dienstverband?

Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar direct of binnen 6 maanden op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar of bij een 4 contract een vast dienstverband (ketenbepaling). Bij seizoenswerk, zoals horeca en land- en tuinbouw, mag u na 3 maanden een nieuw contract geven. Dit moet opgenomen zijn in de cao.

Let op: Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor. Lees de checklist en kijk wat u nog voor 1 januari moet doen.

Welke gegevens staan er in een arbeidscontract?

In een arbeidscontract staan de afspraken tussen u en uw werknemer. Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

Gelijke behandeling en beloning

U moet uw medewerkers gelijk behandelen en belonen. Er mag geen verschil zijn in de arbeidsvoorwaarden. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook.