Leesbaarheid:

Parttime ondernemen: bedrijf starten naast een vaste baan

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U gaat parttime ondernemen. En begint naast uw vaste baan een bedrijf. Voordat u start moet u afspraken maken met uw werkgever. En u moet uw onderneming inschrijven bij KVK. Lees in dit stappenplan waar u aan moet denken bij een eigen bedrijf starten naast loondienst.

 

1. Check uw contract

Lees uw arbeidsovereenkomstcao en arbeidsvoorwaarden goed door. Daar kunnen afspraken in staan die gevolgen hebben voor uw bedrijfsplannen. Bijvoorbeeld dat u geen nevenactiviteiten mag hebben naast uw baan. Controleer ook of u een concurrentiebeding of relatiebeding heeft. Dat betekent dat u onder andere niet met uw huidige werkgever mag concurreren. En dat u de relaties van uw werkgever niet mag benaderen.

2. Bespreek uw plannen met uw werkgever

Uw ondernemersplannen bespreken met uw werkgever is niet verplicht, maar het kan juridische conflicten voorkomen. Zeker als uw plannen raakvlakken hebben met de branche, regio of doelgroep van uw werkgever. Leg de afspraken die u samen maakt schriftelijk vast.

3. Bedenk of u minder uren wilt gaan werken

U kunt (schriftelijk) aan uw werkgever vragen of u minder uren mag werken. Vraag dit uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan. Dit kan alleen als er minstens 10 werknemers bij het bedrijf werken en u minimaal een half jaar in dienst bent. Werken er minder dan 10 werknemers? Dan heeft uw werkgever mogelijk een eigen regeling. Uw werkgever mag uw verzoek afwijzen. Maar alleen met een goede reden. Als er bijvoorbeeld niemand is die de werkzaamheden kan overnemen. Uw werkgever moet in ieder geval uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u het aantal aangevraagde uren gaan werken.

Als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag indienen.

4. Schrijf uw onderneming in bij KVK

U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

5. Betaal inkomstenbelasting

Over uw inkomsten uit loon en over de winst uit uw onderneming betaalt u inkomstenbelasting. Deze inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en afschrijvingen, bepalen uw belastbaar inkomen. Ieder jaar doet u voor 1 mei belastingaangifte.

Let op uw toeslagen van de Belastingdienst

Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan de winst uit uw onderneming hier invloed op hebben. Als uw jaarinkomen hoger wordt dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag meer. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag.

Check of u recht heeft op ondernemersaftrek, KOR of mkb-winstvrijstelling

Als u een bedrijf start naast uw baan is de kans klein dat u kunt profiteren van de ondernemersaftrek. Daarvoor moet u namelijk minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf werken. Misschien heeft u wel recht op de mkb-winstvrijstelling, een aftrekpost op uw winst. Of misschien kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen btw.

6. Overweeg ondernemersverzekeringen

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus alleen doorbetaald voor de uren die u in loondienst werkt. Voor de uren die u voor uw eigen bedrijf werkt, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. U kunt ook voor alternatieven kiezen, zoals schenkkringen en crowdsurance. Bij UWV kunt u een ziektewetverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Dit moet u binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering regelen. U bent niet verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

7. Gebruik een modelovereenkomst

Gaat u werken voor opdrachtgevers, dan willen zij weten of de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Anders moeten zij loonbelasting en sociale premies voor u betalen. Met een modelovereenkomst kunt u aantonen dat u ondernemer bent.

Hulpmiddelen bij de start van uw parttime onderneming

Feiten en cijfers

De grafiek laat per kwartaal het aantal werknemers zien dat naast hun vaste baan zzp'er is.