Leesbaarheid:

Kleineondernemersregeling (KOR)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Met de kleineondernemersregeling (KOR) betaalt u minder btw aan de belastingdienst. Kijk hier of u voor de KOR in aanmerking komt.

Heeft u per kalenderjaar een omzet van maximaal € 20.000? Dan kunt u misschien meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Als u meedoet, berekent u geen btw aan uw klanten. U draagt dan ook geen btw af aan de Belastingdienst. Daar staat tegenover dat u de btw over zakelijke kosten en investeringen niet kunt aftrekken.

Soms moet u toch 1 keer btw-aangifte doen, ook als u dat normaal niet hoeft. Bijvoorbeeld als u een nieuwe auto koopt in een ander EU-land. Twijfelt u of u btw-aangifte moet doen? Het hulpmiddel incidenteel btw-aangifte doen van de Belastingdienst helpt u hierbij.

Wie kan meedoen met de KOR?

De KOR is voor:

  • natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden daarvan (zoals eenmanszaken, maatschappen of vennootschappen onder firma)
  • rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen en bv's)

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

  • U bent btw-ondernemer.
  • Uw omzet is maximaal € 20.000 per kalenderjaar.
  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland. Of u heeft hier een vaste inrichting.

U controleert met het hulpmiddel Kleineondernemingsregeling of u met de nieuwe KOR kunt meedoen.

Meedoen voor ten minste 3 jaar

Als u met de KOR meedoet, is dat voor ten minste 3 jaar. U kunt tussentijds niet stoppen. U kunt uw deelname alleen tussentijds stoppen als:

  • uw omzet in 1 kalenderjaar groter is dan € 20.000. Dan moet u stoppen met de KOR. U moet dit meteen melden aan de Belastingdienst. En u moet dan de normale btw-regels gebruiken.
  • de Belastingdienst u heeft aangemeld voor de KOR omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Dan kunt u uw deelname op ieder moment stoppen.

Voor- en nadelen van de KOR

Meedoen met de KOR is niet altijd financieel voordelig. Bijvoorbeeld als u nu ieder jaar btw terugkrijgt. Want u kunt dan geen btw meer terugvragen. Of als u de komende 3 jaar een grote investering gaat doen. Want u kunt dan de btw over die investering niet aftrekken. En als u heeft geïnvesteerd, moet u misschien uw btw-aftrek herzien. Lees de verschillende overwegingen en voorbeelden.

Als u gebruik maakt van de KOR, vermeld dit in uw offerte of leveringsvoorwaarden. Zo weten bedrijven waarmee u zaken doet dat zij geen btw kunnen verrekenen.

Aanmelden voor de KOR

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u zich met een formulier aanmelden. Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april, dan moet uw aanmelding 3 maart binnen zijn.

Registratiedrempel

Blijft uw omzet onder de registratiedrempel van € 1.800 per jaar? Dan hoeft u zich niet aan te melden om gebruik te maken van de KOR. U bent niet verplicht om minimaal 3 jaar gebruik te maken van de regeling.

Komt uw jaarlijkse omzet toch boven de € 1.800? Dan moet u uw bedrijf alsnog aanmelden voor de KOR.

Heeft u een ontheffing administratieve verplichtingen?

Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan heeft de Belastingdienst u automatisch aangemeld voor deelname aan de KOR. Wilt u dit niet? Bijvoorbeeld omdat u een grote investering gaat doen. Dan moet u zich afmelden. Nadat u zich heeft afgemeld, kunt u 3 jaar lang niet meer meedoen met de KOR.

Verandering van rechtsvorm en KOR

Wilt u de rechtsvorm wijzigen van uw kleine onderneming? Geef dit aan bij de Belastingdienst. De nieuwe rechtsvorm wordt gezien als een nieuwe onderneming en u ontvangt een nieuw btw-identificatienummer. Als u gebruik wilt blijven maken van de KOR, vraagt u de KOR opnieuw aan voor dit nieuwe nummer.

Oude kleineondernemersregeling

De oude Kleineondernemersregeling (KOR) kunt u niet meer toepassen op de aangiftetijdvakken. Wilt u de oude KOR toepassen bij de aangifte over een periode vóór 1 januari 2020? Dan moet u een suppletie-aangifte doen. U kunt de oude KOR toepassen of aanpassen in de rubriek Vermindering volgens de kleineondernemersregeling.