Leesbaarheid:

Stappenplan starten als zzp’er in de zorg

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Waar krijgt u mee te maken als u start als zzp’er in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)? Dit stappenplan is een richtlijn. U kunt een aantal stappen tegelijk nemen. Afhankelijk van uw specifieke zorgberoep is het mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft.

1. Schrijf u in bij KVK

Als u start als zzp’er in de zorg moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK.

2. Vul de vragenlijst van de IGJ in

Na inschrijving in het Handelsregister vraagt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) u een digitale vragenlijst in te vullen. De IGZ bepaalt aan de hand van uw antwoorden of u onder toezicht van de Inspectie valt.

3. Schrijf u in het BIG-register in

Om bepaalde beroepen in de zorg te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.

4. Vraag een AGB-code aan

U heeft een persoonlijke AGB-code nodig om de zorg die u levert te declareren. U kunt alleen een AGB-code aanvragen als u een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister heeft. Vektis beheert het AGB-register.

Alles wat u als startende zzp'er in de zorg moet weten over de AGB-registratie staat op starterindezorg.nl.

5. Vraag een VOG aan

In de zzp zorg heeft u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van uw werk. Een VOG vraagt u digitaal aan bij uw gemeente.

6. Voorkom schijnzelfstandigheid

U moet schijnzelfstandigheid voorkomen. Kijk samen met uw opdrachtgever of u een opdracht aanneemt in loondienst of als zelfstandige. Doorloop de check of er sprake is van loondienst. En werk volgens een modelovereenkomst als u nog twijfelt.

7. Geef verzekerde zorg

Wilt u verzekerde zorg aan uw klanten geven? Dat is zorg die is verzekerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat kan op verschillende manieren. Zo weet u dat u betaald krijgt voor de zorg die u geeft en dat uw patiënt de zorg (deels) vergoed krijgt.

8. Voldoe aan kwaliteitseisen

De zorg die u geeft, moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. U kunt met deze zelftest en uitzonderingenlijst controleren of u aan de eisen moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

9. Bepaal uw prijs

Voor bepaalde zorgberoepen stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumtarieven vast. Veel diensten in de gezondheidszorg zijn vrijgesteld van btw.

10. Stel algemene voorwaarden op

In de algemene voorwaarden neemt u bijvoorbeeld regels op over betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachten. Voor modelvoorwaarden kunt u onder andere terecht bij verschillende zorgorganisaties.

11. Regel uw verzekeringen

Iedere inwoner van Nederland is verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Daarnaast kunt u zich vrijwillig verzekeren tegen een aantal andere (bedrijfs)risico's.

12. Meld uw bedrijf aan huis

Wilt u uw bedrijf aan huis beginnen? Dan moet u dit meestal melden bij uw gemeente. Ook moet u rekening houden met een aantal belastingzaken en met uw huur- of hypotheekovereenkomst.

13. Leg patiëntendossiers aan

Als zorgverlener moet u van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over uw behandeling. Let op: medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens die u goed moet beveiligen. Lees hier wat u volgens de privacywet AVG moet doen.

Uitwisselen medische gegevens per 1 juli 2020

Zorgverleners moeten vanaf 1 juli 2020 medische gegevens online kunnen uitwisselen met hun patiënten. Straks is het verplicht dat patiënten hun gegevens ook digitaal kunnen bekijken en beheren.

14. Meld kindermishandeling en huiselijk geweld

U moet een meldcode gebruiken als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

Nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Er komt een nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aan. Alle nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wkkgz worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich nu al aanmelden. De ingangsdatum van deze nieuwe wet is nog niet bekend.

Feiten en cijfers: hoeveel zelfstandigen starten er in de zorg?

Jaarlijks starten zo’n 15 duizend eenmanszaken in de zorgsector. Het totaal aantal startende eenmanszaken in de zorg neemt tot 2019 jaarlijks toe.