Leesbaarheid:

Inschrijven in het BIG-register

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u zorgverlener? Dan moet u zich in sommige gevallen registreren in het BIG-register om uw beroep uit te mogen oefenen. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen.

Heeft u een beschermde titel?

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) staan 9 beroepen met een beschermde titel. Als u een beschermde titel heeft, moet u zich registreren in het BIG-register. Het doel van de Wet BIG is het beschermen van de patiënt tegen ondeskundige zorgverleners.

De 9 beschermde titels zijn:

 • apotheker
 • arts
 • fysiotherapeut
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • tandarts
 • verpleegkundige
 • verloskundige
 • physician assistant
Sommige beroepen staan tijdelijk in het BIG-register

Wat is een BIG-registratie?

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat u als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling of injecties geven. Iedereen kan in het BIG-register naar een zorgverlener zoeken. Voor een BIG-registratie geldt:

 • U heeft een diploma van een erkende beroepsopleiding.
 • U mag uw werk zonder beperkingen doen.
 • U heeft geen geestelijke of lichamelijke problemen waardoor u het werk niet kan doen.

Zorgverlener met een buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen. Heeft u een diploma behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan geldt dat als een buitenlands diploma.

Herregistreren in het BIG-register

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Zo laat u zien dat u nog steeds voldoet aan de eisen voor uw beroep. U moet hiervoor genoeg werkervaring en scholing hebben. Voor ieder beroep zijn deze eisen anders. Als u zich niet of te laat herregistreert dan wordt u uitgeschreven bij het BIG-register. U mag uw beroep dan niet meer uitoefenen.

Beroepsverbod in de zorg

Houdt u zich niet aan de regels dan kan de tuchtrechter u een maatregel opleggen. U voldoet bijvoorbeeld niet aan de kwaliteitseisen of u heeft een (ernstige) fout gemaakt. U krijgt dan bijvoorbeeld een boete, een waarschuwing of u mag tijdelijk niet meer in de zorg werken. In dat geval komt u in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Als u een ernstig misdrijf heeft gepleegd (zeden, geweld, moord, doodslag), dan kan de tuchtrechter u een beroepsverbod opleggen. Daarmee zegt de rechter dat u helemaal niet meer in de zorg mag werken. Dat kan ook als u zich ernstig heeft misdragen in uw privéleven of als u ander werk deed, maar toch in het BIG-register staat.