Leesbaarheid:

Medisch dossier bijhouden en delen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als zorgverlener moet u van elke patiënt een dossier bijhouden. In het dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over uw behandeling.

Burgerservicenummer opnemen in administratie

U moet het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt in uw administratie opnemen. Dit nummer gebruikt u bij de uitwisseling van gegevens. Uw patiënt moet zich bij u kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Recht op inzage medisch dossier

Een patiënt heeft het recht zijn medisch dossier in te kijken. Tot sommige onderdelen heeft hij geen toegang. Dat zijn uw werkaantekeningen en gegevens die de privacy van een derde persoon kunnen schaden. U moet het dossier ten minste 15 jaar bewaren. Stopt u met uw praktijk? Dan draagt u de dossiers over aan uw opvolger of een andere zorgverlener of instelling in de regio. U geeft dit door aan uw patiënten.

Medische gegevens delen

Heeft u toestemming van de patiënt om zijn medische gegevens te delen met een andere zorgverlener? Dan kunt u gegevens aanmelden voor elektronische inzage door andere zorgverleners. U registreert de toesteming van de patiënt in uw administratie.

UZI-pas en AGB-code aanvragen

Wilt u als zorgverlener digitaal toegang tot vertrouwelijke patiëntinformatie? Dan heeft u een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) nodig. U vraagt de UZI-pas aan bij het UZI-register. Hiervoor heeft u een AGB-code (Algemeen GegevensBeheer) nodig. Deze vraagt u aan op AGBcode.nl. U gebruikt de AGB-code voor het digitale declaratieproces met zorgverzekeraars.