Leesbaarheid:

Uw productie uitbesteden of outsourcen naar het buitenland

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U wilt een deel van uw productieproces of uw gehele productie aan het buitenland uitbesteden. Dat wordt ook wel outsourcen genoemd. Het verplaatsen van uw productieproces naar lagelonenlanden kan kosten besparen. Ook zijn er andere voordelen te bedenken. Wellicht is er in Nederland onvoldoende expertise of aanbod. Waar moet u aan denken als u gaat outsourcen?

Ga na of uw product geschikt is voor outsourcen

Produceren in lagelonenlanden kan moeilijker zijn dan in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van taal- en cultuurverschillen. Ook kan het moeilijker zijn om uw intellectueel eigendom te beschermen. Kijk dus goed naar uw bedrijfsproces voordat u besluit tot het uitbesteden van de productie naar het buitenland.

Welke producten en diensten zijn geschikt om te outsourcen?

Vooral arbeidsintensieve artikelen en heel grote bestellingen zijn geschikt om te outsourcen. Zoals software in India laten programmeren of een grote partij kostuums in Portugal laten naaien. Minder geschikt voor outsourcen zijn uw kernactiviteiten. Dat zijn de bedrijfsprocessen waarmee u zich onderscheidt in de markt. Het ontwerp of patroon voor de kostuums maakt u bijvoorbeeld wel zelf, daarvoor komt een klant nou juist naar u.

Zoek een productiepartner in het buitenland

Heeft u nog geen productiepartner of leverancier gevonden? Maak gebruik van het Enterprise Europe Network (EEN). Via dit professioneel netwerk met 600 organisaties in ruim 600 landen legt u snel en eenvoudig nieuwe internationale contacten. Of neem contact met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij helpen u graag bij het vinden van een productiepartner in het buitenland. Ook het Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) kan u helpen bij het leggen van contacten.

Kies voor offshoring of nearshoring

Kiest u voor een productiepartner dichtbij, bijvoorbeeld in Oost-Europa? Dat wordt ook wel nearshoring genoemd. Voordelen van nearshoring zijn bijvoorbeeld minder tijdverschil en kleinere taal- en cultuurverschillen. Kiest u voor verder weg, bijvoorbeeld China, dan heet het ook wel offshoring. De lonen in deze landen zijn vaak nog lager, waardoor u meer kosten kunt besparen.

Reshoring: productie terughalen naar Nederland

Nieuwe omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat outsourcen in het buitenland niet meer optimaal is. U kunt altijd overwegen uw uitbestede productie terug te halen naar Nederland. Dit heet reshoring.

Check de betrouwbaarheid van uw zakenpartner

Doe altijd goed onderzoek naar het bedrijf waar u mee gaat werken. Zo kunt u risico’s beperken. Onderzoek bijvoorbeeld of uw zakenpartner in een buitenlands handelsregister staat ingeschreven. U kunt het bedrijf ook door laten lichten door een handelsinformatiebureau.

Leg afspraken en aansprakelijkheid vast

Zorg dat u afspraken over outsourcen schriftelijk vastlegt. Hoe zit het bijvoorbeeld met het intellectuele eigendom op uw product? En wie is er aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door uw product? Deelt u vertrouwelijke gegevens met uw zakenpartner? Denk aan een geheimhoudingsverklaring. Zorg voor een vast aanspreekpunt bij uw productiepartner. Zo houdt u de lijnen kort en duidelijk.

Importeer uw productie

Besteedt u uw productie uit buiten de EU en importeert u de geproduceerde goederen vervolgens in Nederland? Dan moet u aangifte doen bij de Douane en invoerrechten en Nederlandse btw betalen. Is er een handelsverdrag tussen de EU en het land waar u uw productie uitbesteedt? Dan betaalt u misschien minder of zelfs geen invoerrechten. Besteedt u uw productie uit binnen de EU? Dan geldt er vrij verkeer van goederen. U hoeft geen invoeraangifte te doen bij de douane, maar u krijgt wel te maken met btw.

Handig

  • Check de landeninformatie en ontdek per land specifieke tips voor het vinden van zakenpartners.
  • Laat u informeren over outsourcen door de adviseurs van KVK of RVO.
  • Neem contact op met vertegenwoordigers van het buitenlandnetwerk: ambassades, consulaten, business support offices, innovatie attachés en landbouwraden.
  • Schakel lokale experts in en ontvang een tegemoetkoming in de kosten
  • Neem deel aan een handelsmissie.