Leesbaarheid:

Goederen importeren uit een land buiten de EU

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Bij het importeren van goederen uit een land buiten de Europese Unie (EU) komt veel kijken. Zo moet u aangifte doen bij de Douane en meestal invoerrechten betalen. Ook betaalt u btw en soms accijns, verbruiksbelasting en overige heffingen. Check altijd aan welke regels en eisen uw product moet voldoen.

Doe aangifte bij de Douane

Wanneer u goederen van buiten de EU importeert, moet u daarvan aangifte doen bij de Douane. U betaalt dan belastingen en invoerrechten. Hiermee brengt u de goederen in het vrije verkeer van de EU. De douaneaangifte gebeurt digitaal. Meestal doet een vervoerder of een douanevertegenwoordiger dit voor u. Maar u mag natuurlijk ook zelf aangifte doen. Dit regelt u via de Nationale Helpdesk Douane. Als u dit zelf wilt regelen heeft u een EORI-nummer nodig.

Gebruik het Gebruikstarief (DTV) voor uw goederencode (HS-code) 

Bij de invoeraangifte vraagt de Douane om de HS-code van uw product. Dit is een meercijferige code die de Douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. In het Gebruikstarief vindt u per goederencode:

  • een omschrijving van de goederen
  • de rechten en andere belastingen bij invoer die u moet betalen
  • verplichtingen bij invoer waarmee u rekening moet houden

Bereken de invoerrechten

De hoogte van de invoerrechten hangt af van het soort product en het land waaruit u importeert. Soms hoeft u minder of helemaal geen invoerrechten te betalen. Dat is zo als:

De tarieven vindt u in het Gebruikstarief (DTV).

Kijk waar u btw betaalt

U betaalt btw in het land waar u de goederen invoert. Als dat Nederland is, betaalt u btw bij de Nederlandse douane, behalve als u een vergunning artikel 23 heeft. Dan betaalt u gewoon bij uw btw-aangifte. Importeert u goederen via een ander EU-land, dan betaalt u de btw dus ook in dat land. U kunt die btw terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst.

Btw aftrekken als voorbelasting

De btw die u betaalt, mag u bij uw btw-aangifte aftrekken als voorbelasting. Tenminste, als u recht heeft op btw-aftrek. U betaalt dan per saldo niets.

Houd uw administratie goed bij

Importeert u ook goederen uit een EU-land? Maak dan onderscheid tussen niet-EU en EU in uw administratie.

Controleer of u bijkomende heffingen moet betalen

Als u alcoholhoudende dranken, tabaksproducten of brandstoffen invoert, moet u accijns betalen. En voor vruchtensappen of andere alcoholvrije dranken betaalt u verbruiksbelasting. U betaalt de accijns en verbruiksbelasting aan de Douane.

Soms moet u bij de invoer van goederen nog andere heffingen betalen. Bijvoorbeeld landbouwheffingen. Of belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm) bij de import van auto's. De EU heeft ook antidumpingheffingen om te voorkomen dat producten op de Europese markt komen tegen dumpprijzen.

Heeft u een invoervergunning nodig?

Voor sommige producten gelden er strenge regels. Als u deze producten wil importeren, heeft u een invoervergunning of invoercertificaat nodig. Of u moet zichzelf registreren. Dit geldt bijvoorbeeld voor bloemen, planten, diervoeders en geneesmiddelen. In het handboek VGEM vindt u een overzicht van producten waarvoor u een vergunning of certificaat nodig heeft.

Importdocumenten

Bij import van goederen uit landen buiten de EU kunt u te maken krijgen met verschillende importdocumenten. Welke documenten u nodig heeft hangt onder andere af van het product en het land van verzending.

Ga na welke producteisen er gelden

U krijgt te maken met verschillende wetten en regels als u in Nederland producten uit het buitenland wilt verkopen. Een product moet veilig en bruikbaar zijn voor het op de markt komt. In de Warenwet staan algemene regels over de veiligheid van uw producten. Daarnaast moet u zich houden aan wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Ga altijd na wat de Europese producteisen zijn. Met de Trade Helpdesk van de Europese Commissie ziet u per product en per EU-land wat de eisen zijn.

Parallelimport verboden

U mag alleen producten van een gedeponeerd merk importeren als u toestemming heeft van de merkhouder. Heeft u dat niet, dan doet u aan parallelimport en dat is niet toegestaan.

Internationale betalingen

Er zijn verschillen in moment van betaling, bijkomende kosten en risico's voor u en uw leverancier. Betaalgewoonten verschillen per land. Als de betaling niet in euro’s is, loopt u valutarisico. Vraag uw bank naar de voorwaarden, de risico's en de bijbehorende kosten van de verschillende internationale betaalmethoden.

Handelsagent of importeur?

Als importeur koopt u zelf goederen in het buitenland en brengt die op de Nederlandse markt. Het voordeel is dat u meer invloed heeft op het verkoopproces. Zo beslist u bijvoorbeeld zelf over de verpakking of om goederen verder te laten bewerken. U kunt ook als handelsagent werken. U zoekt dan voor een buitenlandse opdrachtgever klanten in Nederland. Dan bent u tussenpersoon. U krijgt daarvoor provisie. En u loopt minder risico.

Bekijk de verschillen tussen een importeur en een handelsagent.

Tips voor importeurs

Feiten en cijfers: hoeveel importeert Nederland?

De grafiek toont de invoerwaarde van goederen uit niet EU-landen per maand.