Leesbaarheid:

Franchisenemer worden

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u start met franchisen, sluit u een contract met een franchisegever. Dat is de eigenaar van een naam en ondernemingsconcept. U betaalt dan om een zaak te mogen starten met dit concept en deze naam. Lees hoe franchisen werkt.

Wat is een franchise?

Een franchise is een samenwerking tussen een zelfstandig ondernemer en de eigenaar van een keten. U sluit een contract met een franchisegever om een zaak te mogen starten volgens een bepaalde franchiseformule.

Naast horeca en supermarkten, komt franchisen steeds meer voor in andere branches. Zoals sportscholen, woonwinkels, zorg, uitzendbureaus en kinderopvang. Franchisegevers willen hun formule zo aantrekkelijk mogelijk aanbieden. Vooral nu er in bijna elke branche meerdere formules actief zijn.

Voordelen franchise dienstverlening

Wanneer u start in de dienstverlening heeft u meestal minder vermogen nodig. U hoeft geen winkel in te richten en u heeft geen voorraad nodig. Bijkomend voordeel is dat u kunt starten met een franchise vanuit huis.

Welke franchisevormen zijn er?

Er zijn veel verschillen franchisevormen. De 2 bekendste franchiseformules zijn:

Soft franchise

Met deze franchiseformule heeft u de meeste vrijheid. Er zijn natuurlijk wel een aantal regels waar u zich aan moet houden. Vaak mag u zelf beslissen over reclame, marketing, inkoop en voorraad.

Hard franchise

Bij deze manier van franchising zijn de regels vrij streng. Bepalingen over huisstijl, voorraad, inkoop en reclame liggen vast.

Bekijk de voordelen en nadelen van soft franchise en van hard franchise.

Onderzoek franchiseformules

  • Kijk naar de naamsbekendheid van de franchise. Hoelang bestaat de formule al? Hoe speelt de franchise in op veranderingen in de markt? Ga in gesprek met ondernemers die samenwerken met de franchise en vraag de franchisegever om u inzicht te geven in behaalde resultaten.
  • Ga na of de franchisegever open is over zijn eigen verdienmodel. Wat zijn bijvoorbeeld marges, en hoeveel invloed heeft hij op uw marges?
  • Heeft de franchiseorganisatie een vereniging van franchisenemers? En gebruikt de organisatie de Europese Erecode Inzake Franchising?
  • Vraag bij vestigingen van dezelfde keten of u de jaarrekeningen mag inzien. Wanneer u een bv heeft kan dit ook via KVK. Probeer te achterhalen of er leden van de franchise zijn die in het verleden failliet gingen of gestopt zijn.

Hoeveel kost franchising?

De kosten verschillen per franchise. Sommige vergoedingen moet u bijna altijd betalen. Zoals de entree fee (toegangsprijs), de franchisevergoeding en een reclamebijdrage. Deze bedragen kunnen per keten enorm verschillen. In de Nationale Franchisegids vindt u de voorwaarden van bijna alle franchisegevers.

Vraag advies over het franchisecontract en het handboek

In het franchisecontract legt u afspraken vast. Bijvoorbeeld over de duur van de franchiseovereenkomst, verzekeringen en het bedrijfspand. Ook staat in het contract welke vergoedingen u moet afdragen om te franchisen.

Voordat u een franchisecontract tekent, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten:

  • Zorg dat u inzicht krijgt in omzetprognoses en resultaatprognoses. De prognoses moeten gaan over de vestiging waar u interesse in heeft. Laat de informatie daarna toetsen door een onafhankelijke derde partij.
  • Zorg dat u goed zicht heeft op de rechten en plichten die het franchisecontract met zich meebrengt. Vraag onafhankelijk juridisch advies als het voor u niet helemaal duidelijk is.

Het kan zijn dat uw franchiseformule met standaardcontracten werkt en er weinig ruimte is voor onderhandeling. Lees het contract goed door en teken het contract pas als alles duidelijk is. Bij vragen schakelt u een derde partij in voor advies. Dit is bijvoorbeeld een accountant of jurist die gespecialiseerd is in het bieden van hulp bij franchising.

De meeste franchiseformules gebruiken een handboek. Hierin staan praktische zaken over bijvoorbeeld verkoopmarketing, inkoop en verkoop en de huisstijl bij franchisen. Het handboek en de overeenkomst vormen samen 1 geheel.

Nieuwe franchisewet

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe franchisewet. Deze vervangt de franchisecode. Die werkte op basis van afspraken. De nieuwe wet schept meer duidelijkheid en rechtszekerheid. U heeft als franchisenemer meer inzicht in uw rechten en plichten. Zo kunt u beter uw kansen inschatten om uw recht te halen. Een belangrijk onderdeel van de wet is de versterking van uw informatiepositie voorafgaand aan de overeenkomst. Voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moeten u en de franchisegever elkaar alle ‘financiële’ informatie geven die van belang is.

Rechtsvorm kiezen

Voor uw franchiseformule moet u een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid en belastingverplichtingen binnen uw bedrijf. De meest voorkomende rechtsvormen zijn: eenmanszaak, vof en bv.

Schrijf u in bij KVK

U moet uw franchiseformule inschrijven bij KVK. De stappen die u zet om uw bedrijf in te schrijven, verschillen per rechtsvorm. U heeft in ieder geval uw franchiseovereenkomst nodig. En een kopie van de koopovereenkomst of huurovereenkomst van het pand waar u zich gaat vestigen.