Leesbaarheid:

Plagiaat en schending intellectuele eigendom

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Iemand heeft uw product nagemaakt. Of uw teksten of foto’s zijn exact overgenomen onder een andere naam. Wanneer is het plagiaat, namaak of inbreuk? En wat kunt u ertegen doen? Doe een plagiaatcontrole. Voorkom schending van uw intellectuele eigendomsrecht en zorg dat u voldoende bewijs heeft.

Wat is plagiaat?

Plagiaat is het letterlijk overnemen van andermans tekst, songtekst, muziek, script of illustratie zonder de herkomst te vermelden. Ook het stelen van een nog niet uitgewerkt idee is plagiaat.

Is plagiaat strafbaar?

Plagiaat is in strijd met het auteursrecht. Het auteursrecht is een intellectueel eigendom dat automatisch ontstaat op het moment dat u uw werk publiceert. Voorwaarde is wel dat het een origineel werk is.

Voorkom plagiaat

Plagiaat is nooit helemaal te voorkomen. Maar laat de buitenwereld wel weten dat u de maker bent van de tekst, songtekst, muziek, foto of illustratie. Dit kunt u doen:

  • Vermeld in ieder geval bij publicatie uw naam en de datum. U kunt daarbij bijvoorbeeld ook aangeven dat anderen niets mogen overnemen zonder uw toestemming of bronvermelding.
  • U kunt uw werk laten registeren in het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hiermee heeft u een wettelijk bewijs dat u de eerste was als u in een juridisch conflict komt met de plagiaatpleger.

Wat kunt u doen als uw werk is gekopieerd?

Bedenk bij plagiaat of het de moeite waard is om stappen te ondernemen. Het is vaak tijdrovend en een rechtszaak is duur. Als u toch actie onderneemt, kunt u het volgende doen:

  • Stuur de plagiaatpleger een brief of e-mail met het nadrukkelijke verzoek uw gekopieerde werk te verwijderen. Geef wel precies aan om welke tekst, muziek, foto of illustratie het gaat. Stel er ook een termijn bij. Als de plagiaatpleger uw verzoek weigert, kunt u eventueel juridische hulp inschakelen.
  • Als het gaat om teksten op websites kunt u via Google Search Console melding maken van plagiaat. Is uw melding terecht, dan kan Google de gekopieerde tekst verwijderen uit de zoekresultaten.
  • U kunt plagiaat ook melden bij het Centraal Meldpunt Nederland . Dat geldt overigens voor alle soorten inbreuk op eigendomsrechten.

Hoe zit het met modelrecht en merkenrecht?

Het modelrecht en merkenrecht beschermen uw creatie tegen namaak, misbruik en piraterij. Modelrecht is een intellectueel eigendom op een nieuw ontwerp van een product. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw model schemerlamp, kledingstuk of meubelstuk. Voor uw merk, logo of bedrijfsnaam is er het merkenrecht.

Wat kunt u tegen namaak of misbruik doen?

Is uw ontwerp nagemaakt of uw merknaam misbruikt? En heeft u een geregistreerd modelrecht of merkenrecht? Verzamel zoveel mogelijk bewijs en schakel een advocaat in.

Schakel de douane in als uw intellectueel eigendom wordt geschonden

U kunt de douane vragen om de invoer van uw product of merk tegen te houden als dit gekopieerd wordt door anderen. Het is namelijk verboden om namaakproducten in te voeren. Als de douane het product onderschept, krijgt u daar bericht van. U bepaalt dan of er echt inbreuk is gemaakt op uw intellectueel eigendom en een gerechtelijke procedure start.

Voorkom inbreuk op uw octrooi

U heeft een octrooi op uw technische uitvinding en iemand steelt dat idee van u. Dan is dat inbreuk op uw octrooirecht. Wijs de persoon er in ieder geval op dat hij inbreuk pleegt. U kunt dan proberen samen tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld door de inbreukmaker uw octrooi in licentie aan te bieden. Komt u er niet samen uit, dan kunt u naar de rechter stappen.