Leesbaarheid:

Octrooi (patent) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u een uitvinding gedaan? Dan kunt u octrooi (patent) aanvragen om namaak te voorkomen. Lees hier over octrooirecht.

Heeft u een uitvinding gedaan en wilt u niet dat een ander uw uitvinding namaakt of gebruikt? Dan kunt u octrooi (patent) aanvragen.

Wat is een octrooi (patent)?

Als u een octrooi heeft, dan mogen anderen uw uitvinding niet namaken en gebruiken. Een octrooi beschermt uw uitvinding maximaal 20 jaar. U kunt octrooi (patent) aanvragen op technische innovaties:

  • nieuwe en verbeterde (toepassingen van) producten
  • nieuwe en verbeterde productieprocessen

Wanneer krijgt u een octrooi?

Om een geldig octrooi te krijgen, moet uw uitvinding aan deze eisen voldoen:

  • De uitvinding moet nieuw zijn. In de octrooidatabank Espacenet kijkt u of een uitvinding al bestaat (lees de uitleg over hoe u kunt zoeken naar bestaande octrooien). Maak uw uitvinding niet bekend totdat u een octrooiaanvraag heeft gedaan.
  • De uitvinding moet origineel zijn en niet makkelijk door een ander te bedenken.
  • De uitvinding moet technisch zijn en echt werken.

Octrooi aanvragen

Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi heeft aangevraagd en gekregen. U vraagt per land of per groep landen een octrooi aan.

Octrooi aanvragen voor Nederland

Voor Nederland kunt u octrooi aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO.

Octrooi aanvragen voor het buitenland

U vraagt in het buitenland een octrooi aan bij het octrooibureau van het betreffende land.

Octrooi aanvragen voor meerdere landen in Europa

U kunt een Europees octrooi (European patent) aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk. Dit doet u bij het Europees octrooibureau (EOB) (European Patent Office EPO). Daarna moet u het Europees octrooi (bundeloctrooi) registreren in de Europese landen waar u wilt dat uw octrooi geldt.

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u de kosten van een octrooi, merk of model. Deze regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden.

Octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde kan u adviseren over het beschermen van uw uitvinding. Hij of zij kan een octrooiaanvraag voor u doen. U kunt in het Register voor octrooigemachtigden zoeken naar een octrooigemachtigde.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij Octrooicentrum Nederland digitaal een verzoek doen tot inschrijving in het Octrooigemachtigdenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.