Leesbaarheid:

Klachten- en geschillenregeling

Vrijgevestigde leden van de verenigingen van P3NL kunnen zich aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling

In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenregeling voor cliënten en een onafhankelijk klachtenfunctionaris te hebben. Ook moeten zorgaanbieders zich aansluiten bij een geschillencommissie.

P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

Let op: de Wkkgz is niet van toepassing op zorg die wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Lees verder