Leesbaarheid:

Klachten- en geschillenregeling

Vrijgevestigde leden van de verenigingen van P3NL kunnen zich aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling

In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben.

P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

Let op: de Wkkgz is niet van toepassing op de Jeugdwet. Werkt je met kinderen en jongeren, dan is de P3NL-regeling niet afdoende.

Lees verder