Leesbaarheid:
  • De toegepast psycholoog is opgeleid menselijk gedrag te observeren, interpreteren en te beïnvloeden. 
  • De toegepast psycholoog zorgt voor verbinding en optimalisatie van (mentale) gezondheid, zorg, arbeid en organisatie.   
  • De NBTP verenigt, professionaliseert en verbindt toegepast psychologen.
  • De NBTP zet zich in voor erkenning van toegepast psychologen.

www.nbtp.nl