Leesbaarheid:

 

 

met de kennisagenda wordt buiten de kaders gedachtP3NL ziet het als één van haar kerntaken om het belang van evidence based werken uit te dragen, omdat evidence based werken leidt tot een betere kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kunnen we de zorg voor álle cliënten verbeteren en welke wetenschappelijke kennis is daarvoor nodig?

Om deze vragen te beantwoorden heeft P3NL het afgelopen jaar samen met professionals in de psychologische en pedagogische zorg gewerkt aan een kennisagenda. In deze kennisagenda zijn de 10 belangrijkste kennishiaten vanuit de praktijk verzameld. Deze 10 onderwerpen vragen om meer wetenschappelijk onderzoek vanuit de praktijk, zodat behandelaars deze kennis kunnen gebruiken om de zorg te verbeteren.

Tijdens het webinar op 30 oktober presenteren we de kennisagenda en gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe professionals en onderzoekers samen aan de slag kunnen met de onderzoeksvragen.

Na 30 oktober kun je de kennisagenda en meer achtergrondinformatie hier terugvinden.