Leesbaarheid:

Klachten- en geschillenregeling

Algemeen

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

  • De cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company. P3NL heeft een uniform klachten- en geschillenreglement opgesteld, dat de aangesloten zorgaanbieders op hun website kunnen opnemen.
  • De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Iedereen die zich aanmeldt gaat akkoord met de hiernaast vermelde voorwaarden.

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen over de klachten- en geschillenregeling.

Nog niet aangemeld?

Aanmelden Inloggen

Let op: leden van de NVGzP

Voor de leden van de NVGzP die zich hebben aangesloten bij de klachtenregeling voor vrijgevestigden van deze vereniging geldt de eigen reeds bestaande klachtenprocedure. Deze leden worden door de NVGzP zelf aangemeld bij de Geschillenregeling van P3NL en hoeven het aanmeldformulier dus niet in te vullen. Hiermee kunnen deze leden –indien nodig- gebruik maken van de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL.