Leesbaarheid:

Klachten- en geschillenregeling

Algemeen

In het kader van Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

  • De cliënt dient bij de klachtenfunctionarissen van Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. 
  • De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
  • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de cliënt de klacht  voorleggen aan de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg
  • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Daarnaast kunnen aangesloten leden gebruikmaken van het model klachten- en geschillenreglement en van de voorbeeldteksten voor op de website en/of een informatiefolder. Het is verplicht om een klachten- en geschillenreglement te hebben en beschikbaar te maken voor cliënten.

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen over de klachten- en geschillenregeling.

Nog niet aangemeld?

Aanmelden Inloggen

Let op: leden van de NVGzP

Voor de leden van de NVGzP die zich hebben aangesloten bij de klachtenregeling voor vrijgevestigden van de NVGzP geldt de eigen reeds bestaande klachtenprocedure. Deze leden worden door de NVGzP zelf aangemeld bij de Geschillenregeling van P3NL en hoeven het aanmeldformulier dus niet in te vullen. Hiermee kunnen deze leden –indien nodig- gebruik maken van de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg van P3NL.