Leesbaarheid:

Coronacrisis: NOW-noodmaatregel

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Werkgevers met omzetverlies door corona kunnen tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via NOW. Lees hier meer.

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Wat is NOW?

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten voor:

 • werknemers met een vast contract
 • werknemers met een flexibel contract

Lees voor welke werknemers u NOW kunt aanvragen.

U kunt van 6 juli t/m 31 augustus 2020 de NOW 2.0 aanvragen voor juni, juli, augustus en september 2020.

U kon t/m 5 juni 2020 de NOW 1.0 aanvragen voor maart, april en mei 2020. De eerste aanvraagperiode voor de NOW is gesloten.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor NOW

De voorwaarden voor de NOW 2.0 zijn:

 • U verwacht ten minste 20% omzetverlies over 4 maanden (juni, juli, augustus en september 2020). Bij UWV komt een online rekenhulp om uw omzetverlies te berekenen.
 • Concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters tellen omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben niet mee.
 • Werkmaatschappijen met ten minste 20% omzetverlies (waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft) komen ook in aanmerking voor de NOW 2.0. De werkmaatschappij moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet een controleerbare administratie hebben.
 • Bij een voorschot van meer dan €100.000 en bij een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring verplicht.
 • U moet de loonsom zo veel mogelijk gelijk houden. U houdt uw werknemers, ongeacht de contractvorm, zo veel mogelijk in dienst en u betaalt het loon van de werknemers door.
 • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
 • U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen. U kunt hiervoor de subsidieregeling NL leert door gebruiken.
 • U vraagt geen ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers in de periode waarvoor u NOW-subsidie krijgt. Doet u dit wel, dan moet u 100% van de tegemoetkoming terugbetalen.
 • U moet bij ontslag van meer dan 20 medewerkers overleggen met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers. Doet u dit niet, dan wordt u 5% gekort op de uiteindelijke NOW-subsidie.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten is 40%.
 • U mag over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend of bonus uitkeren en u mag geen eigen aandelen inkopen.
 • U moet uw werknemersvertegenwoordiging informeren over uw toegekende NOW-subsidie.
 • Uw naam, de voorschotten die u krijgt en de vastgestelde NOW-tegemoetkoming worden vanaf eind juni openbaar gemaakt op de website van UWV.
 • U moet loonaangifte doen op de voorgeschreven momenten.
 • U moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die belangrijk kunnen zijn om uw subsidie te veranderen, te stoppen of vast te stellen.
 • U moet na uw subsidieperiode uw definitieve omzetdaling insturen met daarbij een accountantsverklaring.
 • Als u NOW 2.0 wilt aanvragen, maakt het niet uit of u al eerder NOW-subsidie heeft aangevraagd voor maart, april en mei.
 • Als u vanaf 6 juli voor het eerst NOW-subsidie aanvraagt, kunt u de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als u al eerder NOW-subsidie kreeg en vanaf 6 juli de NOW 2.0 aanvraagt, moet de omzetperiode aansluiten op de periode waarvoor u al eerder NOW-subsidie kreeg.

Lees meer over:

Komt mijn bedrijf ook in aanmerking voor de NOW?

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

 • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

U krijgt van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling was. De definitieve NOW-subsidie kan nog veranderen als de loonsom is gedaald.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U kunt van 6 juli t/m 31 augustus 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft gedaan, krijgt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting behandelt UWV als aanvraag voor de NOW-regeling. Lees hier waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken en wat u moet doen als u al Werktijdverkorting heeft.