Leesbaarheid:

Coronacrisis: NOW-noodmaatregel

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Werkgevers met omzetverlies door corona kunnen tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via NOW. Lees hier meer.

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Wat is NOW?

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Voor de maanden maart, april en mei 2020 kunt u tot en met 5 juni 2020 NOW aanvragen.

Voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020 kunt u vanaf 6 juli 2020 de NOW 2.0 aanvragen.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor NOW

De voorwaarden voor de NOW en de NOW 2.0 zijn:

 • U moet de loonsom zo veel mogelijk gelijk houden. U houdt uw werknemers, ongeacht de contractvorm, zo veel mogelijk in dienst en u betaalt het loon van de werknemers door.
 • U vraagt geen ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt. Doet u dit wel, dan moet u 150% van de tegemoetkoming die u voor de ontslagen werknemer heeft gekregen, terugbetalen. Voor de NOW 2.0 moet u 100% van de tegemoetkoming terugbetalen.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies over 3 maanden. Met deze rekenhulp kunt u het percentage omzetverlies berekenen. Als uw bedrijf is gestart na 1 januari 2019 of begin 2020, dan geldt er een andere berekening. Neem dan contact op met UWV. Concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters tellen omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands SV-loon hebben niet mee.
 • NOW is voor omzetdaling in de maanden maart, april en mei 2020. Die omzetdaling mag ook beginnen op 1 april of 1 mei 2020.
 • NOW 2.0 is voor omzetdaling in de maanden juni, juli, augustus en september 2020.
 • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
 • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet een controleerbare administratie hebben.
 • Bij een voorschot van meer dan €100.000 en bij een vastgestelde tegemoetkoming van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring verplicht.
 • Uw naam, de voorschotten die u krijgt en de vastgestelde NOW-tegemoetkoming worden vanaf eind juni openbaar gemaakt op de website van UWV.

Extra voorwaarden voor de NOW 2.0

Voor de NOW 2.0 gelden deze extra voorwaarden:

 • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies over 4 maanden.
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
 • U mag over 2020 geen winst uitkeren aan aandeelhouders.
 • U mag geen bonussen aan het bestuur en de directie geven
 • U mag geen eigen aandelen inkopen.
 • Als u ontslag aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen dan moet u de tegemoetkoming terugbetalen, maar u hoeft niet extra terug te betalen.
 • U moet bij ontslag van meer dan 20 medewerkers overleggen met de vakbonden. Doet u dit niet, dan kunt u 5% gekort worden op de tegemoetkoming.
 • U moet uw werknemers stimuleren om bijscholing of omscholing te doen.

Lees meer over:

Komt mijn bedrijf ook in aanmerking voor de NOW?

Voor welke werknemers kan ik de NOW aanvragen?

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

 • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

U krijgt van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling was. De definitieve tegemoetkoming kan nog veranderen als de loonsom is gedaald.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U kunt tot en met 5 juni 2020 NOW aanvragen bij UWV voor de maanden maart, april en mei 2020

U kunt vanaf 6 juli 2020 NOW 2.0 aanvragen bij UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft gedaan, krijgt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken Werktijdverkorting behandelt UWV als aanvraag voor de NOW-regeling. Lees hier waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken en wat u moet doen als u al Werktijdverkorting heeft.