Leesbaarheid:

Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen, raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke regels er voor bedrijven gelden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om noodsteun aan te vragen.

Gedeeltelijke lockdown tot half december

Sinds 14 oktober is er een gedeeltelijke lockdown vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot half december.

In het kort:

 • Alle horeca is gesloten, afhalen mag.
 • Evenementen zijn verboden (let op: er zijn uitzonderingen).
 • Geen drankverkoop na 20.00 uur.
 • Hotels: na 20.00 uur mag er geen alcohol meer geschonken en gedronken worden in het restaurant of de bar van het hotel.
 • Winkels vanaf 20.00 uur dicht, behalve levensmiddelenwinkels (zoals supermarkten).
 • Binnenruimtes waar mensen zitten: maximaal 30 personen per ruimte.
 • Maximaal 4 personen van verschillende huishoudens bijeen, binnen (behalve thuis) en buiten.
 • Sporten beperkt mogelijk, zonder publiek.
 • Er komt een mondkapjesplicht vanaf 1 december voor publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en stations.
 • Een nieuwe routekaart geeft inzicht in de maatregelen per risiconiveau.

Coronaregels voor bedrijven

Lees per branche welke regels er gelden. Regionaal kunnen veiligheidsregio's extra maatregelen nemen.

Bekijk de basisregels voor iedereen op Rijksoverheid.nl

Steunpakket coronacrisis: financiële regelingen

Het 3e steunpakket met financiële regelingen voor bedrijven is ingegaan op 1 oktober 2020. Op 27 oktober presenteerde het kabinet tijdelijke aanvullingen op het steunpakket voor het 4e kwartaal. Er komt extra geld voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap krijgen.

Aanvullingen op het steunpakket in het kort:

 • De TVL voor getroffen mkb’ers wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren.
 • Horecaondernemers kunnen, bovenop de TVL, in het 4e kwartaal een eenmalige subsidie krijgen om kosten van voorraad en aanpassingen te vergoeden. Dit bedrag komt gemiddeld uit op € 2.500 per ondernemer.
 • Evenementenondernemers krijgen een extra vergoeding, gebaseerd op de TVL-vergoeding van de zomer. Hiervoor is € 11 miljoen gereserveerd. Meer informatie volgt.

Lees meer over de regelingen in het 3e steunpakket voor bedrijven.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Ondernemers in getroffen sectoren kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kan als u een mkb-bedrijf heeft in een getroffen sector (zoals horeca, recreatie, cultuur en evenementen). En als uw omzet sterk is gedaald door de coronacrisis. De tegemoetkoming helpt u om uw vaste lasten te betalen.

U vraagt de TVL aan voor een periode van 3 maanden.

Let op: de TVL-regeling is in het 4e kwartaal tijdelijk beschikbaar voor alle sectoren. U kunt de TVL voor kwartaal 4 aanvragen vanaf woensdag 25 november, 12.00 uur.

Lees meer over de voorwaarden van de TVL-regeling

TVL heeft invloed op hoogte NOW-subsidie

De TVL wordt gezien als omzet, waardoor u mogelijk minder NOW-subsidie krijgt.

Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

Bent u werkgever? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW)

De NOW 3 kunt u naar verwachting vanaf 16 november aanvragen bij UWV. De tegemoetkoming is telkens voor een periode van 3 maanden.

Lees meer over de voorwaarden in de NOW 3.

Bijstand voor ondernemers (Tozo)

De Tozo is een extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont. 

De Tozo uit het 3e steunpakket kunt u aanvragen sinds 1 oktober 2020.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen.

Lees meer over de voorwaarden in de Tozo 3.

Bonus zorgprofessionals: € 1.000

Bent u zorgaanbieder? U kunt een zorgbonus aanvragen voor medewerkers, zzp’ers of uitzendkrachten die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Bijvoorbeeld verpleegkundigen of schoonmakers die extra uren hebben gewerkt. De bonus voor zorgprofessionals is een eenmalig bedrag van € 1.000 netto per medewerker. Naast de zorgbonus krijgt u een bedrag om de belasting mee te betalen.

U kunt de bonus aanvragen van 1 oktober tot en met 6 november 2020 bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck.

Belastingmaatregelen

De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers en werkgevers te helpen. Zoals versoepelde regels voor het urencriterium, de vennootschapsbelasting en loonheffingen.

Langer de tijd om af te lossen

Als u bijzonder uitstel van betaling heeft, dan krijgt u langer de tijd om af te lossen. U hoeft pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met aflossen en u mag er 36 maanden over doen.

Lees meer over uitstel betaling belastingen en aflossingen.

Geld lenen

Nieuwe kredietregelingen

Verruimde kredietregelingen

 • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
 • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
 • Kleine ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden.
 • Tech en creatieve start-ups kunnen een aanvraag doen bij de fondsen van de Seed Capital regeling. De overheid vergroot het budget van de fondsen om innovatieve ondernemingen extra te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Een volledig overzicht van bestaande kredietregelingen vindt u in de subsidiewijzer.

Heeft u financiële problemen?

U kunt dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer u in financiële moeilijkheden komt door de coronacrisis. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Time-out-arrangement (TOA)

Is uw bedrijf hard geraakt door de coronacrisis? Met het Time-out-arrangement (TOA) kunt u uw bedrijf (tijdelijk) stopzetten. Wanneer de situatie weer verbetert, kunt u snel weer van start gaan. Het kabinet werkt dit verder uit. Het TOA is een onderdeel van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet gaat naar verwachting in op 1 januari 2021.

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Lees alles over faillissement.

Gezondheidsmaatregelen

Op Rijksoverheid.nl leest u de meest recente informatie over het coronavirus. Bijvoorbeeld over de gevolgen voor uw bedrijf. En de gezondheidsrisico’s voor uw personeel, klanten en uzelf.

Lees wat u moet en kunt doen voor uw werknemers. Het kabinet geeft het dringende advies om ook mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Omgaan met gezondheidsrisico’s voor uw werknemers

Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Rechten en plichten van u en uw werknemers

De overheid geeft antwoord op de veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en werknemers.

Coronaprotocollen

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de nieuwe protocollen voor een werkbare situatie in de 1,5 metersamenleving. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Internationale reizen en vervoer

Reisbeperking voor niet-Europese reizigers

Voor de meeste landen buiten de EU gelden beperkingen voor reizen naar Nederland. Dit geldt niet voor noodzakelijke reizen van bijvoorbeeld zorgverleners, vervoerders of diplomaten. Aan deze uitzonderingen zijn voorwaarden verbonden. 

Inreisbeperkingen kunnen voor individuele landen worden opgeheven. Check op Rijksoverheid.nl voor welke landen de inreisbeperking geldt.

Het kan zijn dat u (of uw gast) bij aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine moet. In het reisadvies van Nederland-wereldwijd.nl leest u of u in quarantaine moet of niet.

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Overweeg dan of het noodzakelijk is om deze reis te maken. De overheid raadt het af om naar het buitenland te reizen tot half januari. Informatie voor reizigers vindt u op Rijksoverheid.nl. Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVO.

Handelsmissies van de overheid

Actuele informatie over handelsmissies die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u op RVO.nl. Heeft u zich opgegeven voor een missie en is die uitgesteld of geannuleerd? Dan krijgt u hierover persoonlijk bericht. Wilt u weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie op RVO.nl.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water. Lees de actuele informatie over vervoer tijdens de coronacrisis op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Informatiepunten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijksoverheid:

Kamer van Koophandel (KVK):

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO):

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

FME Ondernemersorganisatie:

Coronacalculator (VNO-NCW, MKB-Nederland):