Leesbaarheid:

Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door: KVK

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen raken veel ondernemers. Veel maatregelen zijn niet meer nodig, maar de crisis is nog niet voorbij. Op deze pagina leest u welke regels er voor bedrijven gelden. En welke maatregelen de overheid neemt om ondernemers te helpen.

Versoepelingen vanaf 25 september

Op dinsdag 14 september kondigde het kabinet in een persconferentie verdere versoepelingen aan. De versoepelingen gaan in op 25 september.

In het kort:

 • De regel om 1,5 meter afstand te houden vervalt.
 • In de horeca, op locaties in de kunst- en cultuursector, bij evenementen en bij betaalde sportevenementen wordt een coronatoegangsbewijs verplicht. Bezoekers tot en met 13 jaar hoeven geen coronatoegangsbewijs te hebben.
 • Alle evenementen kunnen weer plaatsvinden met een coronatoegangsbewijs.
 • Evenementen buiten en evenementen binnen met een vaste zitplaats mogen 100% van de bezoekers ontvangen.
 • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats mogen 75% van de gasten ontvangen die in de zaal passen.
 • Alle horeca is gesloten tussen 24.00 en 06.00.
 • De mondkapjesplicht vervalt op perrons en bij bushaltes. Ook in het onderwijs zijn mondkapjes buiten de collegezalen niet meer verplicht. In de trein, metro, taxi, bus en op het vliegveld vanaf de securitycheck blijft het dragen van een mondkapje verplicht.

Coronaregels voor bedrijven

Lees per branche welke regels er gelden. Regionaal kunnen veiligheidsregio's extra maatregelen nemen. Als u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. Of uw zaak kan tijdelijk gesloten worden. Lees meer over handhaving van coronaregels op KVK.nl.

Gezondheidsmaatregelen op de werkvloer

Het advies is om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Uw werknemers houden 1,5 meter afstand van collega’s, ook in de lift of kantine. Laat uw werknemers zo min mogelijk tijdens de spits met het openbaar vervoer reizen.

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer, zoals goede ventilatie. Als u twijfelt over specifieke situaties, neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lees meer over regels en maatregelen voor werkgevers.

Regels op kantoor vanaf 25 september

Vanaf 25 september vervalt de maatregel om 1,5 meter afstand te houden. Het advies blijft om thuis te werken als dat kan, en alleen naar kantoor te gaan als het nodig is.

Coronaprotocollen per branche

Voor sommige sectoren zijn aparte afspraken omdat thuiswerken niet kan. Bijvoorbeeld voor de bouw- en technieksector.

Op Mijncoronaprotocol.nl vindt u per branche de protocollen. In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden.

Een protocol is geen wet

Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Steunpakket coronacrisis: financiële regelingen stoppen per 1 oktober

U kunt tot en met september steun aanvragen als u financiële problemen heeft door de coronacrisis. Vanaf 1 oktober stoppen de meeste regelingen in het steunpakket omdat de economie herstelt en er steeds minder maatregelen nodig zijn. Lees per regeling de belangrijkste wijzigingen.

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming helpt u om uw vaste lasten te betalen. Het minimumbedrag vaste lasten is verlaagd van € 3.000 naar € 1.500 per kwartaal en wordt berekend op basis van uw SBI-code. U vraagt de TVL aan voor een periode van 3 maanden.

  Let op: de TVL-regeling is sinds het 4e kwartaal van 2020 beschikbaar voor vrijwel alle bedrijven. Dit geldt ook voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Voor het 2e kwartaal is het subsidiepercentage verhoogd naar 100%.

  Lees meer over de voorwaarden van de TVL-regeling.

 • Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW)

  Bent u werkgever? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). De tegemoetkoming is telkens voor een periode van 3 maanden.

  Let op: de TVL telt niet meer mee als omzet vanaf de NOW 3. Bij de definitieve berekening kunt u hierdoor mogelijk meer subsidie krijgen.

  Lees meer over de voorwaarden van de NOW.

  Werktijdverkorting (WTV) komt terug

  De Tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) stopt vanaf 1 oktober. De Werktijdverkorting (WTV) komt vanaf dan weer terug. U kunt WTV aanvragen als u door kortdurende buitengewone omstandigheden wordt geraakt. Dit zijn omstandigheden die niet horen bij het gewone ondernemersrisico.

  U kunt geen WTV aanvragen voor omzetverlies door corona.

 • Bijstand voor ondernemers (Tozo)

  De Tozo is een extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen. U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont.

  Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal krijgen tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u later wel terugbetalen.

  Lees meer over de voorwaarden van de Tozo.

  Makkelijker Reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen

  De Tozo stopt vanaf 1 oktober. Vanaf dan kunt u weer een aanvraag doen voor de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

  Tot 1 januari 2022 kunt u makkelijker Bbz aanvragen:

  • Gemeenten doen geen vermogenstoets.
  • U kunt met terugwerkende kracht van maximaal 2 maanden een Bbz-uitkering aanvragen. De gemeente bepaalt de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar).
 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  Kunt u met moeite uw noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) betalen? Dan kan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u helpen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld huur of hypotheek, gemeentelijke belastingen en elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden. U kunt de TONK aanvragen bij uw gemeente.

  Lees meer over de voorwaarden van de TONK.

 • Extra subsidieregelingen

  Voor verschillende branches zijn er extra subsidies. Bijvoorbeeld voor de reissector, evenementen, dierentuinen, detailhandel en mobiliteit. Daarmee kunt u hoge vaste lasten, voorraadverlies of andere (onvoorziene) kosten betalen. Lees meer over de extra regelingen.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

Belastingmaatregelen

U kunt vanaf 1 oktober geen uitstel van betaling meer aanvragen.

Vanaf 1 oktober moet u weer belasting betalen.

Heeft u uitstel van betaling gekregen? Vanaf 1 oktober 2022 moet u uw belastingschuld gaan terugbetalen. Hier mag u 5 jaar over doen. Dit geldt voor alle schulden waarvoor u uitstel van betaling kreeg. Ook als u geen verlening heeft aangevraagd.

Een paar belastingmaatregelen lopen door tot 1 januari 2022. Zoals onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Nederland is in overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers te verlengen, ook tot na 1 januari 2022.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Geld lenen

Garantieregelingen blijven dit jaar

De garantieregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C blijven dit jaar. Ondernemers die financiering nodig hebben kunnen een lening aanvragen.

Ook het Garantiefonds Evenementen blijft dit jaar. U kunt een aanvraag doen voor het vierde kwartaal.

Nieuwe kredietregelingen

Verruimde kredietregelingen

Een volledig overzicht van bestaande kredietregelingen vindt u in de subsidiewijzer.

Heeft u financiële problemen?

U kunt gratis professionele coaching krijgen wanneer u financiële moeilijkheden heeft. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Lees alles over faillissement.

Internationale reizen en vervoer

Gratis coronatest voor reizen

Reist u vanuit Nederland naar het buitenland? Dan kunt u zich tot 1 oktober gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. En zich moeten laten testen om op reis te kunnen.

Werkbezoek naar het buitenland

Moet u voor zaken of een beurs naar het buitenland? Per land geldt een reisadvies. Lees meer over reizen naar het buitenland op Wijsopreis.nl.

Bekijk de belangrijkste ontwikkelingen over het coronavirus en internationaal zakendoen op de landenpagina's van RVO.

Reizen naar Nederland vanuit een EU-land

Reist u zelf of reist een zakenrelatie van u vanuit een EU-land naar Nederland? Dan kan dat land een geel of groen reisadvies hebben. Bij een groen reisadvies kunt u vrij reizen. Bij een geel reisadvies heeft u een coronabewijs nodig. Dat is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatief testbewijs. Een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een antigeen-test maximaal 24 uur. 

Bekijk de testmogelijkheden in het buitenland.

CoronaCheck-app voor reizen binnen de EU

Sinds 1 juli kunt u binnen de EU makkelijker reizen met een coronabewijs in de CoronaCheck-app. Officieel heet het bewijs het Digitaal Corona Certificaat (DCC). Daarin staat of u volledig gevaccineerd bent, recent negatief getest of hersteld van corona. Let op: de regels voor toegang, testen en quarantaine verschillen per land. Lees meer over het DCC en reizen op Rijksoverheid.nl

Reizen naar Nederland van buiten de EU

Reist u naar Nederland vanuit een land buiten de EU? En heeft dit land een geel of oranje reisadvies? Dan moet u een negatief testbewijs of vaccinatiebewijs laten zien. Bij een groen reisadvies is dit niet nodig. Komt u uit een land met een oranje reisadvies? Dan moet u na aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine (thuisblijven). Ook als u gevaccineerd bent tegen corona. Op dag 5 mag u zich opnieuw laten testen. Is de test negatief, dan hoeft u niet meer thuis te blijven.

Vanaf 22 september hoeven reizigers die uit zeer hoogrisico gebieden komen en gevaccineerd zijn niet meer in quarantaine.

Bekijk de actuele checklist reizen tijdens corona op Rijksoverheid.nl.

Uitzonderingen quarantaineplicht

Voor sommige reizigers geldt de quarantaineplicht niet. Bijvoorbeeld voor bepaalde beroepen zoals journalisten, zorgpersoneel of als u grenswerker bent. Lees wanneer u niet in thuisquarantaine hoeft op Rijksoverheid.nl. U moet dan een quarantaineverklaring bij u hebben.

Reisbeperking voor niet-Europese reizigers

Komt een niet-Europese zakenrelatie van u naar Nederland? Dan geldt er soms een inreisverbod. Daar zijn wel uitzonderingen op. Bijvoorbeeld voor noodzakelijke reizen van zorgverleners, kennismigranten of vervoerders. Of als uw gast volledig gevaccineerd is en niet uit een gebied komt met een zeer hoog risico.

Vrachtverkeer en goederenvervoer

Reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, door de lucht, over het spoor en over het water.

Lees de actuele informatie over vervoer tijdens de coronacrisis op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Informatiepunten