Leesbaarheid:

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Lees hier wanneer u in aanmerking komt voor de GO.

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. U kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen lenen.

Coronacrisis: tijdelijke verruiming GO

Vanwege de coronacrisis is de GO verruimd:

  • De hoogte van de lening waarvoor de overheid garant staat, is verhoogd naar € 150 miljoen.
  • Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb.
  • Het garantieplafond van de GO is verder verhoogd naar € 10 miljard.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als u voldoet aan de volgende criteria:

  • U heeft een (middel)grote onderneming met substantiële activiteiten in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Uw onderneming is in de kern gezond.
  • Uw onderneming heeft bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • U heeft alleen Fresh Money.
  • Uw onderneming heeft geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
  • U vraagt GO aan voor alleen financiering van eigen bedrijfsactiviteiten.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt niet zelf GO aan. U vraagt uw financier die is aangesloten bij de GO-regeling om de regeling te gebruiken. De financier vraagt de GO aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).