Leesbaarheid:

Gedragscode voor activiteiten in gebied met beschermde soorten

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u werken in beschermde natuurgebieden? Als u volgens een gedragscode werkt, hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

De Wet natuurbescherming beschermt planten en dieren die in het wild leven. U mag met uw werkzaamheden deze beschermde natuur niet beschadigen. Wilt u werken in beschermde natuurgebieden? Dan moet u een ontheffing of een omgevingsvergunning aanvragen. Als u met een goedgekeurde gedragscode werkt, heeft u voor sommige werkzaamheden geen ontheffing nodig. U krijgt dan vrijstelling.

Wat is een gedragscode?

In de gedragscode staat hoe u moet werken om schade aan beschermde dieren en planten te voorkomen of te beperken. En aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Werken met een goedgekeurde gedragscode

Wilt u met een gedragscode gaan werken? Dan geldt alleen een goedgekeurde gedragscode. U moet kunnen aantonen dat u volgens de voorwaarden uit de gedragscode werkt. Dan hoeft u niet elke keer opnieuw een ontheffing aan te vragen. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden die vaker voorkomen en voorspelbaar zijn, zoals groenonderhoud. Er zijn onder meer goedgekeurde gedragscodes voor bosbouw en bosbeheer, ruimtelijke ontwikkeling en natuurbeheer.

Gedragscode opstellen en goedkeuren

Sectoren of organisaties kunnen een nieuwe gedragscode maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) moet deze goedkeuren.