Leesbaarheid:

Gelijke behandeling en beloning van werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U mag uw werknemers niet discrimineren. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op:

  • werving en selectie
  • het aangaan van een arbeidsverhouding
  • ontslag
  • arbeidsvoorwaarden en loon
  • interne werving en promotie
  • arbeidsomstandigheden op de werkvloer
  • toegang tot vrije beroepen zoals advocaten en notarissen.

Leeftijdsdiscriminatie in vacatureteksten

Bij het werven van nieuwe werknemers mag u geen onderscheid maken in leeftijd. Is er sprake van werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid van de overheid? Alleen dan mag u vacatures aanbieden specifiek voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar en voor 50-plussers. U moet wel in de vacaturetekst uitleggen waarom u dit onderscheid in leeftijd maakt.

Klacht indienen over ongelijke behandeling

Wanneer iemand zich ongelijk behandeld voelt, kan hij een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.