Leesbaarheid:

Gerechtelijke procedure bij geschillen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

U kunt uw geschil met bijvoorbeeld een consument of werknemer door de rechter laten oplossen. Lees hier hoe dat gaat.

Heeft u een geschil met een ondernemer, consument, (ex-)werknemer of (ex-)huurder? Dan kunt u dat door de rechter laten oplossen. De rechter doet een bindende uitspraak. U en uw tegenpartij moeten zich aan deze uitspraak houden. U gaat naar de kantonrechter of de civiele rechter. Welke rechter u moet hebben, hangt af van de soort zaak of de waarde van de zaak.

U kunt ook uw geschillen oplossen zonder een rechter.

Kantonrechter

De kantonrechter behandelt zaken met een waarde tot en met € 25.000 en alle arbeids-, huur-, consumentenkoop-, consumentenkrediet- en lichte strafzaken. U kunt uw zaak bij de kantonrechter zelf afhandelen. U hoeft geen advocaat in te schakelen. In een aantal gevallen kunt u uw zaak digitaal voorleggen aan de eKantonrechter.

De civiele rechter

De civiele rechter (burgerlijk rechter) behandelt zaken met een waarde boven € 25.000 en zaken van onbepaalde waarde. De civiele rechter doet ook bijvoorbeeld uitspraken in faillissement. Bij de civiele rechter moet u een advocaat inschakelen.

Hoger beroep gerechtshof

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter of de civiele rechter? Dan kunt u in hoger beroep bij een gerechtshof. Het gerechtshof beoordeelt uw zaak opnieuw. Het moet gaan om een zaak met een waarde van minimaal € 1.750. Bij een gerechtshof moet u een advocaat inschakelen.

Griffierecht betalen

Als u een civiele zaak begint, moet u griffierecht betalen. Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de procedure aan het gerecht waar uw zaak dient. De hoogte hangt af van de soort of de waarde van de zaak.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid betaalt dan een deel van de advocaatkosten. Heeft het geschil te maken met uw bedrijf? Dan komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor griffierecht kunt u geen gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. U kunt wel bij de rechtbank vragen om de griffierechten te verminderen.

Procederen in het Engels

Heeft u een (internationaal) handelsconflict met een Engelstalige partij? Als Nederlands bedrijf kunt u bij een Nederlandse rechtbank, Netherlands Commercial Court (NCC), in het Engels procederen. De NCC is een bijzondere kamer van de Amsterdamse rechtbank en het gerechtshof Amsterdam. De NCC is gespecialiseerd in internationale zakelijke geschillen en behandelt zaken standaard in het Engels.