Leesbaarheid:

Incassobureau moet vergunning hebben

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ingangsdatum: 1 juli 2023

Incassobureaus moeten voortaan een vergunning hebben. Lees meer

Wat verandert er?

Heeft u een incassobureau? Incassobureaus moeten voortaan een vergunning hebben om incassodiensten te mogen uitvoeren. Die bedrijven worden vervolgens opgenomen in een openbaar incassoregister. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn. Voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden komen er eisen van kwaliteit en professionaliteit. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving.

Voor wie?

  • incassobureaus die uit naam van een schuldeiser geld innen
  • professionele opkopers van onbetaalde rekeningen

Wanneer?

De Wet kwaliteit incassodienstverlening gaat naar verwachting in op 1 juli 2023. Vanaf die datum kunnen vergunningen verstrekt worden. De wet kent een overgangstermijn van 1 jaar. Gedurende die tijd mogen incassowerkzaamheden nog zonder vergunning worden verricht.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.