Leesbaarheid:

Jaarrekening deponeren

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Heeft u bijvoorbeeld een bv, nv of coöperatie? Dan moet u elk jaar op tijd uw jaarrekening indienen bij KVK.

Heeft u een bedrijf? Bijvoorbeeld een bv of een nv. Dan moet u elk jaar een jaarrekening deponeren (indienen) bij KVK. Een jaarrekening is een financieel verslag van uw onderneming.

Wie moet een jaarrekening deponeren?

Deze bedrijven zijn onder meer verplicht om elk boekjaar een jaarrekening te deponeren:

  • besloten vennootschap (bv)
  • naamloze vennootschap (nv)
  • coöperaties
  • stichtingen
  • onderlinge waarborgmaatschappijen

Bepaalde organisaties hoeven geen jaarrekening in te dienen. Bijvoorbeeld eenmanszaken.

Jaarrekening deponeren

U moet uw jaarrekening deponeren (indienen) bij KVK. Voor de meeste ondernemingen kunt u dat alleen digitaal doen. Hoe u precies uw jaarrekening moet indienen hangt af van de grootte van uw bedrijf.

Op tijd de jaarrekening deponeren

U moet uw jaarrekening deponeren bij de KVK. Dien de jaarrekening op tijd in. Wanneer dat is, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Dit is in elk geval:

  • uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de KVK
  • binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar

U kunt geen uitstel krijgen voor het indienen van uw jaarrekening. Is uw jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan moet u een voorlopige jaarrekening indienen.

Dient u uw jaarrekening te laat in? Dan bent u strafbaar. De Belastingdienst controleert of u zich aan de regels houdt. Doet u dit niet? Dan kunt u bijvoorbeeld een boete krijgen.

Ontheffing jaarrekening aanvragen

U kunt in uitzonderlijke gevallen ontheffing aanvragen voor uw jaarrekening. Bijvoorbeeld als uw bedrijf failliet gaat of bij brand. U kunt de ontheffing jaarrekening verplichting aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).