Leesbaarheid:

Loonstrook aan uw werknemer geven

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wat staat er op een loonstrook en wanneer moet u een loonstrook aan uw werknemer geven? Lees hier meer.

U informeert u uw werknemer met een loonstrook (salarisstrook,loonspecificatie) over hoe zijn loon is opgebouwd. U moet bepaalde informatie op de loonstrook zetten. Zoals het brutoloon en het nettoloon.

Wanneer geeft u een loonstrook?

U moet uw werknemers een loonstrook geven bij:

 • de 1e loonbetaling
 • iedere loonbetaling die anders is dan de vorige loonbetaling

U moet uw personeel een loonstrook geven. Wilt u de loonstrook digitaal geven? Dan moet uw werknemer hier uitdrukkelijk mee instemmen. Hij moet de digitale loonstrook kunnen opslaan.

Wat zet u op de loonstrook?

Gaat u een loonstrook maken? Uw loonstrook moet voor uw werknemer eenvoudig te begrijpen zijn. Ook moet u alle bedragen specificeren. De verplichte onderdelen zijn:

 • bruto loonbedrag
 • de opbouw van het loon (basisloon met bijvoorbeeld provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies en gratificatie)
 • vakantiebijslag
 • wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon voor de werknemer
 • specificatie van vergoedingen
 • de inhoudingen op of verrekeningen met het loon (bijvoorbeeld pensioenpremie, werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, loonbelasting/premievolksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag)
 • uw bedrijfsnaam en de naam van uw werknemer
 • de periode waarover u loon betaalt (loontijdvak)
 • het aanal uur (arbeidsduur) dat u werknemer werkt volgens het arbeidscontract (bijvoorbeeld 36 uur per week)
 • of de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft of een oproepovereenkomst

Let op: Krijgt uw werknemer helemaal geen loonstrook? Of klopt de loonstrook niet? Dan kunt u een boete krijgen van Inspectie SZW.