Leesbaarheid:

Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Een Ondernemingsraad (OR) komt op voor belangen van personeel en is verplicht bij meer dan 50 werknemers. Kijk welke faciliteiten u de leden moet bieden

Een ondernemingsraad (OR) overlegt over de belangen van het personeel binnen een bedrijf en het ondernemingsbeleid. De OR heeft een aantal rechten, zoals:

  • adviesrecht bij grote besluiten en maatregelen
  • instemmingsrecht bij bepaalde veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden
  • instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker

De OR vergadert ten minste 2 keer per jaar met de werkgever.

Medezeggenschap van werknemers

De regels voor medezeggenschap van werknemers staan in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Ten minste 50 werknemers?

U moet ervoor zorgen dat er een OR komt. Heeft u meer dan 1 onderneming? Dan moet elke onderneming met minstens 50 werknemers een OR hebben. Heeft u meer ondernemingen met elk minder dan 50 werknemers? Dan kunt u een gezamenlijke OR instellen.

10 tot 50 werknemers?

Uw werknemers kunnen vrijwillig een OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) opzetten. Zij moeten dit doen als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Een PVT heeft andere bevoegdheden dan de OR. Als uw medewerkers geen OR of PVT opzetten, moet u personeelsvergaderingen (PV) houden. De PV heeft adviesrecht.

Minder dan 10 werknemers?

U kunt vrijwillig een PV opzetten.

Hoeveel leden telt een ondernemingsraad?

Hoeveel leden een OR krijgt, hangt af van de grootte van uw onderneming. U moet zorgen dat de OR-leden de tijd en faciliteiten hebben om hun OR-werk te kunnen doen. Volgens de wet hebben leden van de OR recht op scholingsverlof. Dit scholingsverlof mogen ze optellen bij het scholingsverlof dat al uw werknemers misschien al hebben. U betaalt de volledige kosten van de opleiding van OR-leden rechtstreeks aan het opleidingsinstituut.

Ontheffing OR-plicht

Is het instellen van een ondernemingsraad niet mogelijk? Dan kunt u ontheffing van de OR-plicht vragen aan de Sociaal Economische Raad (SER).

Heeft u werknemers in meerdere landen?

Dan moet u zich ook houden aan de Wet op Europese ondernemingsraden. Deze wet geldt voor ondernemingen met:

  • meer dan 1.000 werknemers
  • minstens 150 werknemers per land in 2 verschillende EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.