Leesbaarheid:

Oneerlijke handelspraktijken

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Verkoopt u producten of levert u diensten aan consumenten? Dan mag u geen gebruik maken van oneerlijke handelspraktijken.

Verkoopt u producten of levert u diensten aan consumenten? Dan mag u geen gebruik maken van oneerlijke handelspraktijken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als:

  • u 'lokkertjes' gebruikt die bij bezoek aan de winkel niet leverbaar blijken
  • u 'gratis' producten aanbiedt waarvoor de koper toch moet betalen
  • u prijzen noemt waarin u niet alle bijkomende kosten heeft verwerkt
  • u een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label aanbrengt zonder dat u daarvoor toestemming heeft gekregen.

Wat is de boete?

Overtreedt u de regels? Dan kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete opleggen van maximaal € 900.000. Bij financiële producten of diensten legt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de boete op.

Oneerlijke concurrentie in het buitenland

Heeft u last van oneerlijke concurrentie in het buitenland? Dan kunt u dit melden. Heeft u te maken met belemmeringen doordat overheidsinstanties Europese regels verkeerd toepassen? Dan kunt u een klacht indienen bij het SOLVIT Centre Nederland.

Oneerlijke handelspraktijken tussen bedrijven

Ook tussen bedrijven onderling komen oneerlijke handelspraktijken voor. Een bedrijf waarmee u zaken doet komt afspraken niet na. Of u bent het niet eens over de manier waarop het bedrijf de afspraken uitvoert.

Als u samen niet uit dit geschil komt, kunt u kiezen voor mediation, arbitrage of een bindend advies. U kunt het geschil ook voorleggen aan de rechtbank. Soms kunt u een beroep doen op het verbod van misbruik van een dominante positie van de Mededingingswet.

Gedragscode eerlijke handelspraktijken

2 sectoren hebben een gedragscode eerlijke handelspraktijken: de sector mode, textiel en schoeisel en de agrofoodsector (pdf).

Oneerlijke concurrentie door de overheid

De overheid biedt soms goederen of diensten op de markt aan. Om hierbij concurrentievervalsing te voorkomen, moet de overheid zich aan gedragsregels houden. Vindt u dat de overheid zich niet aan deze regels houdt? Dan kunt u eerst een klacht indienen bij de overheidsorganisatie die de regels overtreedt. Ook kunt u een klacht indienen bij ACM. Deze kan een onderzoek instellen naar concurrentievervalsing. Blijkt uit het onderzoek dat de overheidsorganisatie de wet overtreedt, dan kan ACM een dwangsom opleggen.