Leesbaarheid:

Bestuurdersaansprakelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, zoals een bv, nv, vereniging of stichting? In de meeste gevallen bent u niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van deze organisatie. Er zijn uitzonderingen. Lees hoe het zit met bestuurlijke aansprakelijkheid.

Wanbeleid

Als u uw taak als bestuurder niet goed uitvoert, dan kan de rechtspersoon u aansprakelijk stellen voor de schade. Dit heet 'interne bestuurdersaansprakelijkheid'. En kan alleen bij een 'ernstig verwijt'. Bijvoorbeeld als u uw vereniging of bv in de problemen brengt doordat u uw administratie ernstig verwaarloost. Of doordat u een lening afsluit tegen een veel te hoge rente. Een stichting of vereniging kan zelfs failliet gaan door onbehoorlijk bestuur. In dat geval kunt u met uw privévermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

U kunt ook privé aansprakelijk zijn richting derden. Dit heet 'externe bestuurdersaansprakelijkheid'. Bijvoorbeeld als u taken niet goed uitvoert, waardoor de organisatie failliet gaat.

Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst en UWV

Bestuurt u een rechtspersoon die vennootschapsbelasting betaalt? En kunt u de premies bij de Belastingdienst of UWV niet op tijd betalen? Officieel heet dit betalingsonmacht. Meld dit zo snel mogelijk (binnen 2 weken) bij de Belastingdienst. Doet u dit niet? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingen en premies.

Als u schulden heeft bij de Belastingdienst of het UWV en er is sprake van onbehoorlijk bestuur, dan moet u deze schulden betalen uit uw privévermogen.

Niet ingeschreven bij de KVK

Is de rechtspersoon wel officieel opgericht via de notaris, maar nog niet ingeschreven bij KVK? Dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van en namens de rechtspersoon.

Informele vereniging

Een informele vereniging is een vereniging die niet is opgericht via de notaris. Zowel de informele vereniging zelf, als het bestuur zijn aansprakelijk voor de financiële verplichtingen van de vereniging.

Onrechtmatige daad

Als u als bestuurder een ‘onrechtmatige daad’ begaat, kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de gedupeerde(n). Bijvoorbeeld als u iets koopt, terwijl u weet dat uw organisatie dit niet kan betalen. De verkoper kan u dan persoonlijk aansprakelijk stellen voor de openstaande schuld.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid.

Handige links