Leesbaarheid:

Preventiemedewerker aanwijzen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als ondernemer moet u 1 of meer preventiemedewerkers aanwijzen. Lees hier hoe u dit doet en wat de taken een preventiemedewerker zijn.

Als ondernemer met personeel moet u minimaal 1 preventiemedewerker aanwijzen. Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf. Heeft u 25 of minder werknemers? Dan mag u als directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet het eens zijn met de keuze en benoeming van de preventiemedewerker.

Taken preventiemedewerker

Een preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

Een preventiemedewerker moet deskundig en ervaren zijn om deze taken uit te voeren. En u moet de preventiewerker genoeg tijd geven om zijn taken uit te voeren. Is er niemand in uw bedrijf die dit kan? Dan mag u een externe arbodeskundige inschakelen.