Leesbaarheid:
  • Vertegenwoordigt bijna 18.000 psychologen: praktisch en wetenschappelijk
  • Kwaliteitsbewaker
  • Kennisbevorderend
  • Gesprekspartner overheid
  • Staat voor een betere samenleving

www.psynip.nl